Conceptueel kader regionale Monitor Brede Welvaart

© ANP
Dit rapport stelt de conceptuele kaders voor de regionalisering van de Monitor Brede Welvaart.

Het gaat in op fundamentele keuzes die zijn gemaakt bij de landelijke monitor Brede Welvaart en hoe deze toepasbaar zijn als op een regionaal niveau brede welvaart wordt gemeten.

Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld.

Bekostigd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.