Minder particulieren failliet

Het aantal faillissementen in de eerste helft van 2007 is lager dan in 2006. De halfjaarcijfers laten voor het eerst sinds 1999 ook bij de particulieren een daling zien.

Verdere afname faillissementen

In het eerste halfjaar van 2007 werden 4 069 faillissementen uitgesproken. Dit is 17 procent minder dan in dezelfde periode van 2006. De afname van het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) die in 2005 inzette, gaat door in de eerste helft van 2007. Opmerkelijk is dat voor het eerst sinds 1999 ook minder particulieren (inclusief eenmanszaken) failliet gingen dan een jaar eerder.

Aantal uitgesproken faillissementen

Aantal uitgesproken faillissementen

Relatief veel particulieren failliet in grote steden

Van de uitgesproken faillissementen in de eerste zes maanden van dit jaar hadden er 2 274 betrekking op particulieren. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2006 is dit een daling van 12 procent.
Faillissementen van particulieren vonden relatief vaak plaats in grote gemeenten. In Nederland waren in de eerste helft van 2007 gemiddeld 1,4 faillissementen van particulieren per 10 000 inwoners, tegen  2 per 10 000 inwoners in de vier grote steden.

Faillissementen particulieren naar gemeentegrootte, 1e halfjaar 2007

Faillissementen particulieren naar gemeentegrootte, 1e halfjaar 2007

Meer faillissementen in het noorden

De daling van het totale aantal faillissementen deed zich in het hele land voor met uitzondering van het noorden. Daar was het aantal faillissementen in het eerste halfjaar 13 procent hoger dan een jaar eerder. Die toename komt geheel voor rekening van particulieren. Het relatieve aantal faillissementen van particulieren is er inmiddels net zo hoog als het landelijk gemiddelde.

Faillissementen naar landsdeel

Faillissementen naar landsdeel

Rudolf Timmermans en Karin van der Ven

Bron: