ESF monitor deelnemerskenmerken 2008; kenmerken van deelnemers aan ESF-projecten (voorlopige uitkomsten).

Via het Europees Centraal Fonds (ESF) is geld beschikbaar om mensen te helpen hun vaardigheden, en daarmee hun vooruitzichten op werk, te verbeteren. In Nederland is het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hiermee belast. Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft in opdracht van het Agentschap SZW de kenmerken van de ESF-deelnemers in 2008 in beeld gebracht. Het gaat om voorlopige uitkomsten.

Downloads