Zoekresultaten

89 resultaten voor keyword:kerncijfers
89 resultaten voor keyword:kerncijfers

Pagina 1 van 4

Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2021, 2022 en 2023

De Wijk- en Buurtkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten. De kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten zijn...

Publicaties

Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2020, 2021 en 2022

De Wijk- en Buurtkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten. De kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten zijn...

Publicaties

Toelichting Wijk- en Buurtkaart, 2019, 2020 en 2021

Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2019, 2020 en 2021.

Publicaties

Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2018, 2019 en 2020

Dit is de toelichting op de Wijk- en Buurtkaart 2018, 2019 en 2020. Het betreft respectivelijk versie 3,2,1.

Publicaties

Wat is de invloed van cijfers op ons leven?

Het bestverkochte boek ooit , waarin ze kritische vragen stelt bij de cijfers in onderzoeken en haar lezers handvatten aanbiedt om zelf op een andere manier naar cijfers te kijken

Artikelen

Kerncijfers wijken en buurten 2014

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Demografische kerncijfers per gemeente 2015

Deze publicatie bevat zeven overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente.

Publicaties

Bevolkingsgroei in de steden, krimp in het landelijke gebied

De bevolking van Nederland groeide in 2013 met 0,3 procent tot 16 779 575 inwoners. Niet elke gemeente groeide. In bijna de helft van de gemeenten daalde het inwonertal.

Artikelen

Demografische kerncijfers per gemeente 2014

Deze publicatie bevat zeven overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente.

Publicaties

Dutch Census 2011

Het boek “Dutch Census 2011” bevat kerncijfers over Nederland, een globale historische vergelijking met eerdere Nederlandse tellingen, een vergelijking met resultaten van andere Europese...

Publicaties

Minder jongeren aan het werk, meer jongeren in de schoolbanken

In het tweede kwartaal van 2014 was de werkloosheid onder jongeren iets lager dan een jaar geleden. Er waren ook minder jongeren actief op de arbeidsmarkt: de beroepsbevolking telde 65 duizend 15-...

Artikelen

Demografische kerncijfers per gemeente 2013

De publicatie bevat zeven overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente en provincie

Publicaties

Kerncijfers buitenlandse investeringen

Het vijftiende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 gaat in op de standen van buitenlandse directe investeringen (BDI). Een stand toont het niveau van alle investeringen vanuit...

Artikelen

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalt in tien jaar met 175 duizend

Eind juni 2013 werden 818 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt,,175 duizend minder dan eind december 2002, toen de hoogste stand ooit werd bereikt.

Artikelen

In 2012 bijna 16 miljard euro uitgegeven aan vakanties

Nederlanders spendeerden vorig jaar in totaal bijna 16 miljard euro aan vakanties, waarvan 12,9 miljard euro aan buitenlandse vakanties. Het grootste deel van de vakanties zijn lange vakanties in het...

Artikelen

Energieverbruik hoger in 2012

Het energieverbruik in Nederland in 2012 was met 1,3 procent iets hoger dan in 2011. Er is meer energie verbruikt, omdat het kouder was dan in 2011. Ook zijn in de petrochemische industrie meer...

Artikelen

Maandag steeds vaker trouwdag

In 2012 werden ruim 78 duizend huwelijken en partnerschappen gesloten. Na 2010 is zowel het aantal huwelijken als het aantal partnerregistraties gedaald. Vrijdag is nog steeds de populairste...

Artikelen

Ouderen steeds vaker actief op de arbeidsmarkt

Het aandeel 60- tot 65-jarigen dat werkt is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. In 2012 nam het verder toe.

Artikelen

Watergebruik steeds efficiënter

Ondanks de groei van de bevolking en de economie stijgt het gebruik van leidingwater niet meer. Door efficiencymaatregelen daalde het gebruik van leidingwater per persoon sinds 1990 met gemiddeld 0,7...

Artikelen

Mannen werken steeds vaker in deeltijd

Mannen hebben steeds vaker een deeltijdbaan. Begin 2001 werkte 12 procent van de mannen in de werkzame beroepsbevolking in deeltijd, in het derde kwartaal van 2012 was dat 17 procent.

Artikelen

Demografische kerncijfers per gemeente 2012

De publicatie Demografische kerncijfers per gemeente bevat vier overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente en provincie.

Publicaties

Mannen bij scheiding steeds ouder

In 2011 was de gemiddelde leeftijd bij echtscheiding van mannen bijna 46 jaar. In 1991 lag de gemiddelde leeftijd nog op 40 jaar.

Artikelen

Bijna 900 duizend mensen willen aan de slag

In het eerste kwartaal van 2012 wilden 883 duizend personen een baan van twaalf uur of meer per week. De afgelopen zes jaar zijn dit er niet eerder zo veel geweest. Bijna de helft van de werkwilligen...

Artikelen

Energieverbruik 7 procent lager in 2011

Het energieverbruik in Nederland was in 2011 bijna 7 procent lager dan in 2010. De zachte winter, de lagere productie van elektriciteit en de geringere productie van de petrochemische industrie zijn...

Artikelen

Kerncijfers KvK Midden-Nederland

Dit rapport is een eerste aanzet om het economische landschap van het gebied Midden-Nederland van de Kamer van Koophandel in kaart te brengen.

Artikelen