Demografische kerncijfers per gemeente 2013

omslag

De publicatie ‘Demografische kerncijfers per gemeente 2013’ bevat zeven overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente en provincie:

  1. Inzicht in de grenswijzigingen als gevolg van opheffing, samenvoeging en nieuwvorming van gemeenten per 1 januari 2013;
  2. Verdeling van de bevolking naar leeftijd op 1 januari 2013;
  3. Verdeling van de bevolking naar herkomstgroepering op 1 januari 2013;
  4. Oppervlakte in km2, bevolkingsdichtheid, woningvoorraad, woningdichtheid, stedelijkheid en omgevingsadressendichtheid op 1 januari 2013;
  5. Aantal huishoudens op 1 januari 2013;
  6. Bevolkingsdynamiek (geboorte, sterfte en verhuizingen) en de nieuwbouw over 2012;
  7. Gevestigde en vertrokken personen in het jaar 2012.