Energieverbruik 7 procent lager in 2011

Het energieverbruik in Nederland was in 2011 bijna 7 procent lager dan in 2010. De zachte winter, de lagere productie van elektriciteit en de geringere productie van de petrochemische industrie zijn hiervan de oorzaken. Het verbruik van motorbrandstoffen voor het vervoer nam nog wel licht toe.

Energieverbruik per energiedrager

Energieverbruik per energiedrager

Minder aardgas verbruikt dankzij zachtere winter

Het verbruik van aardgas was in 2011 bijna 13 procent lager dan in het koude 2010. Zonder het effect van de zachtere winter daalde het aardgasverbruik bijna 6 procent. Dit hangt samen met de economische terugval aan het einde van 2011. In de petrochemische industrie is 10 procent minder olie verbruikt. Deze industrietak die de grondstof voor plastics maakt, reageert altijd zeer snel op economische 
op- en neergang.

Ontwikkeling energieverbruik, 2011

Ontwikkeling energieverbruik, 2011

Meer verbruik voor vervoer

Het verbruik van motorbrandstoffen voor vervoer is in 2011 met 1 procent toegenomen. Dit komt mede door de groei van de transportsector in 2011. Het verbruik voor vervoer nam toe ondanks de sterke prijsstijging van motorbrandstoffen. Het verbruik van steenkool daalde licht in 2011, specifiek dat in elektriciteitscentrales. Het verbruik van andere energiedragers zoals hernieuwbare energie, kernenergie en afval bleef vrijwel stabiel.

Minder aardgas nodig voor productie elektriciteit

De hoeveelheid ingevoerde elektriciteit nam in 2011 sterk toe. Kennelijk was het prijstechnisch gunstiger om elektriciteit in te voeren dan om die zelf te produceren. Hiermee samenhangend is afgelopen jaar in Nederland minder elektriciteit geproduceerd. Er was dan ook minder aardgas nodig om elektriciteit en warmte te produceren. Ook was minder aardgas nodig doordat enkele nieuwe aardgascentrales efficiënter zijn dan de oude, die uit bedrijf zijn genomen.

Aardgasverbruik naar toepassing (gecorrigeerd voor graaddagen)

Aardgasverbruik naar toepassing (gecorrigeerd voor graaddagen)

Otto Swertz en Jan Kloots

Bron: StatLine,  Energiebalans, kerncijfers