Demografische kerncijfers per gemeente 2014

Demografische kerncijfers 2014

De publicatie ‘Demografische kerncijfers per gemeente 2014’ bevat zeven overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente en provincie:
1. Inzicht in de grenswijzigingen als gevolg van opheffing, samenvoeging en nieuwvorming van gemeenten per 1 januari 2014;
2. Verdeling van de bevolking naar leeftijd op 1 januari 2014;
3. Verdeling van de bevolking naar herkomstgroepering op 1 januari 2014;
4. Oppervlakte in km2, bevolkingsdichtheid, woningvoorraad, woningdichtheid, stedelijkheid en omgevingsadressendichtheid op 1 januari 2014;
5. Aantal huishoudens op 1 januari 2014;
6. Bevolkingsdynamiek (geboorte, sterfte en verhuizingen) en de nieuwbouw over 2013;
7. Gevestigde en vertrokken personen in het jaar 2013.