Minder jongeren aan het werk, meer jongeren in de schoolbanken

In het tweede kwartaal van 2014 was de werkloosheid onder jongeren iets lager dan een jaar geleden. Er waren ook minder jongeren actief op de arbeidsmarkt: de beroepsbevolking telde 65 duizend 15- tot 25-jarigen minder dan in het tweede kwartaal van 2013. Jongeren gaven aan, vaker dan een jaar eerder, geen werk te ambiëren vanwege het volgen van een opleiding.

Minder werkloze jongeren, maar ook minder werkende jongeren

In het tweede kwartaal van 2014 telde ons land 129 duizend werkloze 15- tot 25-jarigen. Dat zijn er 15 duizend minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. In dezelfde periode nam het aantal jongeren in de werkzame beroepsbevolking ook af: het waren er 43 duizend minder dan in het tweede kwartaal van 2013. Er zijn dus minder jongeren actief op de arbeidsmarkt.

Meer jongeren willen of kunnen niet werken

In het tweede kwartaal van 2014 behoorden 1,2 miljoen jongeren tot de niet-beroepsbevolking. Dit waren er 65 duizend meer dan een jaar eerder. Het overgrote deel van de toename (59 duizend) bestond uit jongeren die aangaven niet twaalf uur of meer te kunnen of willen werken. Het aantal jongeren dat op korte termijn aan een baan kan beginnen, maar de afgelopen vier weken niet heeft gezocht, was vrijwel even hoog als in het tweede kwartaal van 2013. In hetzelfde tijdsbestek nam het aantal 15- tot 25-jarigen dat niet op korte termijn kan beginnen toe met 7 duizend.

Niet-beroepsbevolking van 15 tot 25 jaar, jaarmutatie naar binding arbeidsmarkt

grafiek niet-beroepsbevolking 15-25 jaar

Jongeren kiezen weer vaker voor opleiding of studie

De belangrijkste reden dat meer jongeren aangeven geen betaald werk te kunnen of willen, was dat ze een opleiding of studie volgen. In het tweede kwartaal van 2013 gaven 906 duizend 15- tot 25-jarigen dit op als reden voor het niet kunnen of willen werken. In het tweede kwartaal van 2014 waren dat er 955 duizend. Jongeren kiezen er vaker voor om hun verblijf in de schoolbanken te verlengen en starten daarmee later op de arbeidsmarkt.

Personen die niet kunnen of willen werken, jaarmutatie naar reden

grafiek personen die niet kunnen of willen werken

Bron: StatLine, beroepsbevolking; kerncijfers naar geslacht en andere persoonskenmerken