Dutch Census 2011

2014-dutch census-2011-omslag

Het boek “Dutch Census 2011” bevat kerncijfers over Nederland, een globale historische vergelijking met eerdere Nederlandse tellingen, een vergelijking met resultaten van andere Europese landen, informatie over buitenlanders in Nederland en Nederlanders in Europa en een vergelijking van Caribisch Nederland met de Waddeneilanden. Ten slotte worden nieuwe methoden om de volkstellingsgegevens samen te stellen behandeld.