Maandag steeds vaker trouwdag

In 2012 werden ruim 78 duizend huwelijken en partnerschappen gesloten. Na 2010 is zowel het aantal huwelijken als het aantal partnerregistraties gedaald. Vrijdag is nog steeds de populairste trouwdag, maar steeds vaker wordt getrouwd op maandag.

Minder huwelijken en partnerregistraties

In 2012 werden in ons land ongeveer 69 duizend huwelijken gesloten en 9 duizend partnerschappen geregistreerd. Het totaal aantal officiële verbintenissen is sinds de eeuwwisseling met 14 procent gedaald. Ongeveer een derde van deze daling is te verklaren door de afname van het aantal 20- tot 50-jarigen, de leeftijdsgroep waartoe het merendeel van de pasgehuwden behoort. In de recente daling speelt mogelijk de economische crisis een rol, al is pas na 2010 sprake van een dalend aantal huwelijken. Ook in de economisch magere jaren na 2002 daalde het aantal verbintenissen.

Huwelijken en partnerschappen

Huwelijken en partnerschappen

Maandag op één na populairste trouwdag

Vier op de tien paren kiezen voor een huwelijk op vrijdag. Dit aandeel is in de loop der tijd afgenomen, vooral doordat vaker voor de (goedkopere) maandag wordt gekozen. Dit lijkt niet alleen een gevolg van de economische neergang sinds 2008, maar ook een voortzetting van een al langer bestaande trend. Sinds 2008 is maandag de op één na populairste dag om te trouwen.

Het weekpatroon van partnerregistraties is vrijwel tegengesteld aan dat van huwelijken. In 2012 werd 41 procent van alle nieuwe partnerschappen op maandag geregistreerd, tegen slechts 8 procent op vrijdag.

Huwelijken naar weekdag

Huwelijken naar weekdag

Bij dure bruiloften duidelijk seizoenspatroon

Huwelijken op vrijdag en zaterdag kennen een uitgesproken seizoenspatroon: de maanden vóór en na de zomervakantie zijn het meest in trek. Bij de maandag en de andere doordeweekse dagen is dit patroon vrijwel afwezig. Op weekdagen zijn bruiloften vaak een bescheiden ceremonie, terwijl bruiloften met grootse festiviteiten doorgaans in het weekeinde gepland worden. Partnerregistraties laten geen duidelijk seizoenspatroon zien.

Huwelijken naar week en dag (exclusief feestdagen en bijzondere data), 2012

Huwelijken naar week en dag (exclusief feestdagen en bijzondere data), 2012

Joop Garssen en Carel Harmsen

Bron: StatLine, Kerncijfers huwelijken en partnerschapregistraties