Energieverbruik hoger in 2012

Het energieverbruik in Nederland in 2012 was met 1,3 procent iets hoger dan in 2011. Er is meer energie verbruikt, omdat het kouder was dan in 2011. Ook zijn in de petrochemische industrie meer olieproducten verbruikt.

Ontwikkeling energieverbruik per energiedrager, 2012*

Ontwikkeling energieverbruik per energiedrager, 2012*

Industrieel olieverbruik gestegen

Het verbruik van aardolie en -producten steeg met 3,3 procent. Ondanks de economische teruggang trok de buitenlandse vraag naar Nederlandse petrochemische producten aan. Het verbruik van olieproducten in de petrochemische industrie steeg daardoor. Deze producten worden ingezet als grondstof voor het maken van kunststof. Het olieverbruik voor het vervoer nam licht af. Er is dus minder benzine en diesel getankt.

Meer steenkoolverbruik

Het steenkoolverbruik steeg in 2012 met 10 procent sterk. Er werd meer steenkool gebruikt voor de productie van elektriciteit (+ 16 procent). Deze ontwikkeling is prijsgestuurd. Steenkool was vorig jaar relatief goedkoop ten opzichte van aardgas. In totaal is er wel circa 2 procent minder elektriciteit verbruikt in ons land in 2012. Faillissementen van enkele grootverbruikers speelden hierbij een belangrijke rol.

Aardgas- en steenkoolverbruik voor elektriciteitsproductie

Aardgas- en steenkoolverbruik voor elektriciteitsproductie

Aardgasverbruik laagste sinds 1990

Het aardgasverbruik daalde in 2012 met ruim 4 procent. Hiermee kwam het aardgasverbruik uit op het laagste niveau sinds 1990. De daling komt doordat veel minder aardgas is gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. Deze inzet daalde met liefst 16 procent ten opzichte van 2011. Het verbruik van aardgas voor warmtetoepassingen steeg wel, met 6 procent. Dit kwam doordat 2012 kouder was dan 2011.

Otto Swertz

Bron: StatLine, Energiebalans, kerncijfers