Kerncijfers buitenlandse investeringen

Het vijftiende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 gaat in op de standen van buitenlandse directe investeringen (BDI). Een stand toont het niveau van alle investeringen vanuit respectievelijk naar het buitenland op een bepaald tijdstip.

In 2012 had Nederland een kleiner aandeel in de wereldwijde BDI dan in 2011. Het verschil tussen de uitgaande en binnenkomende BDI is in ons land met de tijd sterk toegenomen. De verhoudingen van deze twee geldstromen tot het bbp worden vaak beschouwd als maten voor de openheid van een economie (OECD, 2008). In 2012 was Nederland bij beide ratio’s de vierde meest open economie van alle EU-15-lidstaten.

De EU-15-lidstaten en de Verenigde Staten waren in 2011 de grootste investeerders in Nederland. Andersom waren deze landen ook de belangrijkste partners voor wat betreft uitgaande BDI. In 2011 was de door de jaren heen opgebouwde waarde aan Nederlandse directe investeringen in de BRIC-landen nog steeds relatief klein.

De veranderingen in BDI voor 2011 verschilden sterk per sector. Zo waren er in de industrie toenames voor zowel uitgaande als binnenkomende BDI, terwijl in de dienstensector beide geldstromen juist achterbleven ten opzichte van een jaar eerder.