Zoekresultaten

16 resultaten voor keyword:jaarlonen
16 resultaten voor keyword:jaarlonen

Beloning van in zorg werkzame artsen; beroep en specialisme

Winst, loon, dividenden aanmerkelijk belang, loon per vte specialisme arts, type inkomen arts

Cijfers

Jaarloon naar bedrijfstak

Analyse van de arbeidsmarkt; het gemiddeld verdiende jaarloon per bedrijfstak, met bijzondere beloningen

Artikelen

Aandeel arbeid in de economie daalt derde jaar op rij

Geld dat in de marktsector verdiend wordt, komt de laatste jaren in mindere mate bij werkenden terecht.

Artikelen

Jaarloon naar bedrijfstak

Analyse van de arbeidsmarkt; het gemiddeld verdiende jaarloon per bedrijfstak, met bijzondere beloningen

Artikelen

Jaarloon naar bedrijfstak

Analyse van de arbeidsmarkt; het gemiddeld verdiende jaarloon per bedrijfstak, met bijzondere beloningen

Artikelen

In 145 duizend banen wordt een ton of meer verdiend

In 2011 verdiende een werknemer per baan een gemiddeld jaarloon van 31 duizend euro. Voor 145 duizend werknemersbanen in Nederland gaf het loonstrookje van 2011 een salaris aan van 100 duizend euro...

Artikelen

Recessie van invloed op bijzondere beloningen in 2009

In 2009 was het gemiddelde jaarloon van werknemers 2,5 procent hoger dan in 2008.

Artikelen

Het CBS en 100 miljoen loonstrookjes

Het gemiddelde bruto jaarloon van een werknemer in 2008 bedroeg bijna 30 duizend euro.

Artikelen

Eén op tien werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op

Een op de tien werknemers in Nederland bouwt geen aanvullend pensioen op via de werkgever.

Artikelen

Personen naar wel of geen pensioenopbouw

In opdracht van het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) de witte vlek op...

Artikelen

Incidentele loonontwikkeling

Incidentele loonontwikkeling van werknemers naar Standaard bedrijfsindeling (SBI'93) en Cao - sectoren.

Cijfers
Artikelen
Artikelen