Incidentele loonstijging 0,9 procent in 2004

De loonstijging bovenop de stijging zoals afgesproken in cao’s is in 2004 uitgekomen op 0,9 procent. Deze incidentele loonstijging was iets lager dan in 2003. Vooral de financiële instellingen en de zakelijke dienstverlening kenden een relatief hoge stijging van het incidenteel loon.

Ontwikkeling incidenteel jaarloon

Ontwikkeling incidenteel jaarloon

De incidentele loonstijging, de groei van de gemiddelde jaarlonen door bevorderingen, toeslagen en andere niet in cao’s vastgelegde beloningen, was in 2004 gelijk aan het gemiddelde over de voorgaande acht jaar. Uitschieters in de reeks waren 1998 met een stijging van 1,6 procent en 2002, toen de stijging slechts 0,1 procent bedroeg.

Stijging het hoogst in commerciële dienstverlening

In 2004 was de incidentele loonstijging het hoogst in de commerciële dienstverlening. In 2002 daalde in deze sector het incidentele loon nog, maar daarna is de weg omhoog ingeslagen. Tijdens de hoogconjunctuur in de periode 1996–2001 had de commerciële dienstverlening vaak de hoogste incidentele loonstijging.

In de industrie en bouwnijverheid lag de incidentele loonstijging in 2004 met 0,6 procent ongeveer op het gemiddelde over de periode 1996–2003. In de niet-commerciële dienstverlening nam het incidentele loon met slechts 0,3 procent toe, terwijl de gemiddelde stijging in de periode 1996–2003 nog 0,7 procent bedroeg.

Incidentele loonstijging naar bedrijfssector

Incidentele-loonstijging naar bedrijfssector

Afname van incidenteel loon in horeca

De bedrijfstak financiële instellingen had in 2004 met 2,7 procent een hoge incidentele loonstijging. Ook in de zakelijke dienstverlening was de stijging relatief groot. De horeca kende daarentegen een daling van het incidenteel loon.

De incidentele loondaling in de horeca is te verklaren door een forse daling van het aantal werknemers dat anderhalf jaar of meer in dienst is bij dezelfde werkgever. Bij werknemers die korter in dienst zijn, zit in het jaarloon nog geen volledige vakantie-uitkering. Deze vormt een belangrijk onderdeel van de bijzondere beloningen en is daarmee van grote invloed op de incidentele loonontwikkeling.

Incidentele loonontwikkeling naar bedrijfstak, 2004

Incidentele-loonontwikkeling naar bedrijfstak, 2004

Antwan Vos