Personen naar wel of geen pensioenopbouw

In opdracht van het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) de witte vlek op pensioengebied in 2007 in kaart gebracht. De tabellenset bevat gegevens over witte werknemers (werknemers zonder pensioenregeling in de tweede pijler) en witte werkgevers (werkgevers die geen pensioenregeling aanbieden).

Downloads