Jaarloon naar bedrijfstak

© ANP
Het jaarloon geeft aan hoeveel werknemers gemiddeld verdienen. Het gemiddelde jaarloon wordt bepaald door de jaarloonsom per bedrijfstak te delen door het gemiddeld aantal banen in het jaar.

Het jaarloon exclusief bijzondere beloningen bestaat uit het bruto loon sociale verzekeringen, vermeerderd met de werknemersbijdrage voor pensioen en vut. Bijzondere beloningen zijn bijvoorbeeld vakantiegeld, eindejaarsuitkering, winstuitkeringen en 13e maand.

Jaarloon naar bedrijfstak, 2015
Jaarloon naar bedrijfstak, 2015
 Bijzondere beloningJaarloon
Delfstoffenwinning18,267
Energievoorziening9,850,4
Financiële dienstverlening9,749,8
Informatie en communicatie7,543,6
Waterbedrijven en afvalbeheer5,338,7
Bouwnijverheid3,537,9
Openbaar bestuur en overheidsdiensten6,937,5
Industrie5,836,6
Verhuur en handel van onroerend goed5,135,2
Vervoer en opslag4,132
Onderwijs5,131
Zakelijke dienstverlening4,326,6
Gezondheids- en welzijnszorg3,924,7
Overige dienstverlening3,524,4
Handel3,222,3
Landbouw, bosbouw en visserij3,320,4
Cultuur, sport en recreatie1,920
Horeca2,411,8
Alle economische activiteiten4,328,9