In 145 duizend banen wordt een ton of meer verdiend

In 2011 verdiende een werknemer per baan een gemiddeld jaarloon van 31 duizend euro. Voor 145 duizend werknemersbanen in Nederland gaf het loonstrookje van 2011 een salaris aan van 100 duizend euro of meer.

Bijna zes op tien banen minder dan 30 duizend euro

Er waren in 2011 in Nederland 7,9 miljoen banen van werknemers. Het gemiddelde jaarloon bedroeg 31 340 euro. Dit bedrag is inclusief bijzondere beloningen zoals eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen en andere bonussen. Ongeveer een op de twintig banen is een bijbaan.

Voor 4,7 miljoen banen van werknemers was het jaarloon 30 duizend euro of minder. Dit is 59 procent van de werknemersbanen. In een op drie banen lag het verdiende loon tussen de 30 duizend en 60 duizend euro. In 145 duizend banen was het loon 100 duizend euro of meer. Dit is 1,8 procent van alle banen. Er waren 16 duizend banen met een loon tussen de 200 duizend en 400 duizend euro en ruim 3 duizend banen met een loon van 400 duizend euro of meer.

Banen van werknemers (x 1000) naar jaarloonklasse, 2011

Banen van werknemers (x 1000) naar jaarloonklasse, 2011

Veel banen met hoge beloning in de financiële dienstverlening

In de financiële sector heeft een relatief groot deel van de banen een jaarloon inclusief bijzondere beloningen van 100 duizend euro of meer. Dit aandeel bedroeg meer dan 8 procent van alle banen in de financiële sector. Het ging in 2011 om 21 duizend banen.  De financiële sector had ook het hoogste aandeel banen met een loon van 400 duizend euro of meer. Daarnaast had de specialistische zakelijke dienstverlening (advocatuur, accountants, juridische diensten) met bijna 6 procent van de banen relatief veel banen waarin een loon van 100 duizend euro of meer werd verdiend.

Werknemersbanen met jaarloon van 100 duizend euro of meer, 2011

Werknemersbanen met jaarloon van 100 duizend euro of meer, 2011

Hoger salaris vooral naar mannen van 45 jaar en ouder

Mannen van 45 jaar en ouder verdienen per baan vaker dan vrouwen en jongere mannen een salaris van 100 duizend euro of meer. Ruim 5 procent van de mannelijke 45-plussers had een dergelijk jaarloon. In totaal ging het om 86 duizend banen. Voor slechts 16 duizend banen van vrouwen gaf het loonstrookje van 2011 een salaris aan van 100 duizend euro of meer.

Werknemersbanen met jaarloon van 100 duizend euro of meer naar geslacht, 2011

Werknemersbanen met jaarloon van 100 duizend euro of meer naar geslacht, 2011

Gerda Gringhuis

Bron:  Jaarlonen naar SBI en loonklasse (maatwerktabel)