Eén op tien werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op

Een op de tien werknemers in Nederland bouwt geen aanvullend pensioen op via de werkgever. Zij moeten na hun pensioen rondkomen van de AOW of zelf een aanvullend pensioen regelen via lijfrentepolissen en/of andere individueel afgesloten regelingen met verzekeraars.

In de commerciële dienstverlening was het aandeel werknemers zonder werkgeverspensioen het grootst. Hier had 19 procent van de werknemers geen aanvullend pensioen via de werkgever. In de niet-commerciële dienstverlening had daarentegen bijna iedereen een pensioenvoorziening.

Werknemers 25-64 jaar zonder aanvullende pensioenvoorziening naar bedrijfssector, 2007

Werknemers 25-64 jaar zonder aanvullende pensioenvoorziening naar bedrijfssector, 2007

Personen die werken bij kleine bedrijven, hebben minder vaak een pensioenvoorziening dan werknemers van grotere bedrijven. Een kwart van de werknemers van kleine bedrijven spaarde in 2007 niet via de werkgever voor een pensioen. Onder werknemers van bedrijven met 100 of meer werknemers was dit 7 procent. Ook geldt dat personen met een hoog jaarloon minder vaak een aanvullend pensioen opbouwen.

Werknemers 25-64 jaar zonder aanvullende pensioenvoorziening naar bedrijfsgrootte en jaarloon, 2007

Werknemers 25-64 jaar zonder aanvullende pensioenvoorziening naar bedrijfsgrootte en jaarloon, 2007

Martine de Mooij

Bron: Witte vlek op pensioengebied