Jaarloon naar bedrijfstak

© ANP

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Actuele gegevens over de arbeidsmarkt vindt u in het Dashboard arbeidsmarkt.

Het jaarloon geeft aan hoeveel werknemers gemiddeld verdienen. Het gemiddelde jaarloon wordt bepaald door de jaarloonsom per bedrijfstak te delen door het gemiddeld aantal banen in het jaar.  

Het jaarloon exclusief bijzondere beloningen bestaat uit het bruto loon sociale verzekeringen, vermeerderd met de werknemersbijdrage voor pensioen en vut. Bijzondere beloningen zijn bijvoorbeeld vakantiegeld, eindejaarsuitkering, winstuitkeringen en 13e maand.

Jaarloon naar bedrijfstak, 2015
BedrijfstakJaarloon (euro)Bijzondere beloning (euro)
Delfstoffenwinning6698018190
Energievoorziening503609820
Financiële dienstverlening497609640
Informatie en communicatie436107540
Specialistische zakelijke diensten422107260
Openbaar bestuur en overheidsdiensten375206930
Waterbedrijven en afvalbeheer386505320
Industrie365805800
Bouwnijverheid378703480
Verhuur en handel van onroerend goed352005110
Onderwijs309805090
Vervoer en opslag319604100
Gezondheids- en welzijnszorg246703480
Overige dienstverlening243803220
Handel222603280
Cultuur, sport en recreatie200002400
Landbouw, bosbouw en visserij203401860
Verhuur en overige zakelijke diensten186702150
Horeca11760960