Zoekresultaten

29 resultaten voor keyword:geschiedenis
29 resultaten voor keyword:geschiedenis

Pagina 1 van 2

Het huis der getallen. De institutionele geschiedenis van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Centrale Commissie voor de Statistiek, 1899-1996

In Het huis der getallen wordt de geschiedenis van het Centraal Bureau voor de Statistiek beschreven. Deze studie richt zich op de beleidsmatige invulling van de centralisatie van de ambtelijke...

Publicaties

Geschiedenis van de Nederlandse doodsoorzakenstatistiek

Geschiedenis van de doodsoorzaken statistiek. Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2003

Artikelen

Nederlander rond 1900 relatief matige drinker

Een Nederlander dronk rond 1900 gemiddeld half zoveel alcohol als een Deen en een Brit. Italianen dronken bijna driemaal zoveel, Fransen viermaal zoveel.

Artikelen

126 elektrische auto’s in 1919

Honderd jaar geleden reden in ons land meer dan honderd elektrische auto’s. De meeste werden ingezet als taxi.

Artikelen

Schade Watersnoodramp 1953 in kaart gebracht door CBS

Het is dit jaar zeventig jaar geleden dat in Nederland een grote watersnoodramp plaatsvond.

Artikelen

Een kwart eeuw wiegendood in Nederland

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2005

Artikelen

Historische reeks werkzame personen, 1807 - 2016

Tijdreeks met werkzame personen naar economische activiteit.

Cijfers

Statistieken uit het verleden

Historische statistieken en cijfers uit het verleden, tijdreeksen van de bevolking, werkloosheid en onderwijs, en informatie over de geschiedenis van het CBS zijn hier bijeengebracht.

Overig

111 jaar statistiek in tijdreeksen, 1899-2010

De publicatie 111 jaar statistiek in tijdreeksen geeft een beeld van de thema’s waarover het CBS al ruim een eeuw informatie verzamelt en publiceert.

Publicaties

Prijzen toen en nu

Hoe hebben de consumentenprijzen in Nederland zich ontwikkeld sinds 1900? Hoeveel zou een gulden in 1901 nu waard zijn?

Dashboards

Het licht van de statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is opgericht op 9 januari 1899. Het was het werkbureau van de Centrale Commissie voor de Statistiek (6 oktober 1892). Deze commissie was opgericht om...

Overig

'Tot steun van de regering'. Geschiedenis van het CBS in zes korte portretten

De geschiedenis van de Centrale Commissie voor de Statistiek (1892), de voorgangster van het Centraal Bureau voor de Statistiek (1899) wortelt in de discussie over de sociale kwestie, één van de...

Artikelen

'Tot opheffing van het volksleven'. Mensen achter het CBS, ca. 1850-1900

De geschiedenis van de Centrale Commissie voor de Statistiek (1892), de voorgangster van het Centraal Bureau voor de Statistiek (1899)

Publicaties

Met jenever als basis

In 1920 verscheen een nieuwe statistiek van het verbruik van gedistilleerd opnieuw. Dit keer was niet het ministerie maar het CBS verantwoordelijk voor publicatie. Het bureau bracht de...

Artikelen

Een eeuw statistieken. Historisch-methodologische schetsen van de Nederlandse officiële statistieken in de twintigste eeuw

In Een eeuw statistieken wordt een beeld geschetst van de totstandkoming van statistieken bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. De nadruk in dit boek ligt op de methodologische en...

Publicaties

120 jaar CBS: geschiedenis in bijzondere verhalen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bestaat 120 jaar en over die tijd zijn veel bijzondere verhalen te vertellen

Artikelen

Het succes van beeldstatistieken in de afgelopen 100 jaar

Onlangs is de nieuwe editie van ‘Nederland in cijfers’ verschenen.

Artikelen

Clara Wichmann en haar baanbrekende werk voor het strafrecht

Het CBS bestaat al meer dan 120 jaar.

Artikelen

Rookwaren in één jaar bijna 20 procent duurder

In juli 2020 waren de prijzen van tabak bijna 19 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Deze prijsstijging is met name het gevolg van twee accijnsverhogingen dit jaar

Artikelen

Nationaal goed. Cijfers en feiten over onze samenleving (ca.) 1800-1999

In Nationaal goed begeven deskundigen, afkomstig uit de wereld van het wetenschappelijk onderzoek, zich op het brede terrein van onderwerpen waarover het Centraal Bureau voor de Statistiek nu bijna...

Publicaties

Terugblikken, een eeuw in statistieken

Het CBS verzamelt en publiceert al meer dan een eeuw gegevens over Nederland. Dit boekje bevat een selectie van thema's en onderwerpen. Hierin is te lezen hoe Nederland zich in de afgelopen eeuw...

Publicaties

Algemene tellingen in de twintigste eeuw

Onze kennis van de maatschappij is in de 20ste eeuw voor een belangrijk deel bepaald geweest door de grote tellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit betrof volkstellingen,...

Publicaties

Ruim 80 procent minder vlinders dan eind 19e eeuw

In ruim honderd jaar tijd is het aantal vlinders in Nederland met ruim 80 procent gedaald, zo blijkt uit een nieuwe historische analyse van de vlinderstand en de verspreiding

Artikelen
Artikelen