Het huis der getallen. De institutionele geschiedenis van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Centrale Commissie voor de Statistiek, 1899-1996

In Het huis der getallen wordt de geschiedenis van het Centraal Bureau voor de Statistiek beschreven. Deze studie richt zich op de beleidsmatige invulling van de centralisatie van de ambtelijke statistiek in de loop der tijd, zoals de onafhankelijkheid van het CBS, de taak van de Centrale Commissie voor de Statistiek die het werkprogramma van het CBS vaststelt, de wettelijke verplichting tot gegevensverstrekking, de taakafbakening ten opzichte van het Centraal Planbureau enz.