'Tot opheffing van het volksleven'. Mensen achter het CBS, ca. 1850-1900

/ Auteur: Ronald van der Bie
De geschiedenis van de Centrale Commissie voor de Statistiek (1892), de voorgangster van het Centraal Bureau voor de Statistiek (1899) wortelt in de discussie over de sociale kwestie.

Rondom dit debat vormde zich een groep opinieleiders die de belangrijke discussieplatforms bemanden, de meningvorming beïnvloedden, initiatieven namen voor directe actie, oproepen deden voor (statistisch) onderzoek en de beleidsvoorbereiding ondersteunden. Enkele hoofdrolspelers in dit debat zijn in 1892 uitgenodigd om zitting te nemen in de CCS. Zes van hen worden in dit boekje geportretteerd.