Nationaal goed. Cijfers en feiten over onze samenleving (ca.) 1800-1999

In Nationaal goed begeven deskundigen, afkomstig uit de wereld van het wetenschappelijk onderzoek, zich op het brede terrein van onderwerpen waarover het Centraal Bureau voor de Statistiek nu bijna een eeuw lang cijfers verzamelt, samenstelt en publiceert. Het boek biedt geïnteresseerden in de langetermijnontwikkeling van Nederland een handzaam overzicht.