111 jaar statistiek in tijdreeksen, 1899-2010

111 jaar statistiek in tijdreeksen, 1899-2010

De publicatie 111 jaar statistiek in tijdreeksen geeft een beeld van de thema's waarover het CBS al ruim een eeuw informatie verzamelt en publiceert. De publicatie is inmiddels de negende in een serie die in 1959 is begonnen. De tijdreeksen moeten voldoen aan twee eisen. Het moeten jaarreeksen zijn van ten minst 25 jaar en het jongste cijfer is minstens het jaar 2007. De hier opgenomen reeksen vormen dan ook slechts een klein deel van de statistiekrijkdommen die het bureau beheert.