Zoekresultaten

19 resultaten voor keyword:fusies
19 resultaten voor keyword:fusies

Demografische kerncijfers per gemeente 2015

Deze publicatie bevat zeven overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente.

Publicaties

Per 1 januari 2015 393 gemeenten

Per 1 januari 2015 zijn 16 gemeenten bij een herindeling betrokken. Daarvan zijn 6 nieuwe gemeenten gevormd. Dat brengt het totaal aantal gemeenten op 393.

Artikelen

Demografische kerncijfers per gemeente 2014

Deze publicatie bevat zeven overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente.

Publicaties

Toerisme 2014

De publicatie Toerisme 2014 geeft een actueel en samenhangend statistisch overzicht van het toerisme in Nederland.

Publicaties

Boetes en fraudes in de BDFS

Het CBS onderzocht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waarom er meer fraudevorderingen dan boetevorderingen in de Bijstandsdebiteuren en –fraudestatistiek...

Artikelen

Banenverlies bouw bijna 50 duizend

In de jaren 2008-2012 zijn in de bouwnijverheid 47 duizend banen verdwenen. In 2012 wordt dit banenverlies vooral veroorzaakt door personeelskrimp bij bestaande werkgevers en niet alleen door...

Artikelen

Aantal bedrijfsovernames in 3 jaar bijna verdubbeld

Het aantal overnames van bedrijven is de periode 2009-2012 bijna verdubbeld. Het zijn bijna altijd midden- en kleinbedrijven die betrokken zijn bij een overname.

Artikelen

Minder starters en meer opheffingen van bedrijven

In 2012 waren er 19 duizend minder starters dan in 2011 en het aantal opgeheven bedrijven steeg met bijna 11 duizend. Niettemin steeg het aantal bedrijven in Nederland voor het zesde jaar op rij.

Artikelen

Aantal bijstandsuitkeringen licht gestegen

Eind maart 2012 werden in Nederland 317 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt. Het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar is daarmee met duizend toegenomen ten opzichte van eind...

Artikelen

Demografische kerncijfers per gemeente 2011

De publicatie Demografische kerncijfers per gemeente bevat vier overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente en provincie.

Publicaties

Demografische kerncijfers per gemeente 2010

De publicatie Demografische kerncijfers per gemeente bevat vier overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente en provincie.

Publicaties

Verschillende output; van productiestatistiek naar macro-economische cijfers

Overeenkomstige begrippen in de Productiestatistiek en de Nationale Rekeningen kunnen door verschillen in populaties en definities en door het aanpassingsproces bij Nationale Rekeningen tot...

Artikelen
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Artikelen
Artikelen
Artikelen