Toerisme 2014

omslag toerisme 2014

De nieuwe publicatie ‘Toerisme 2014’ geeft een actueel en samenhangend statistisch overzicht van het toerisme in Nederland. De publicatie is een samenvoeging van de tot en met 2013 verschenen publicaties ‘Vakanties van Nederlanders’, ‘Toerisme in Nederland: Het gebruik van logiesaccommodaties’ en ‘Toerisme en recreatie in cijfers’. Alle hoofdonderwerpen uit de bovengenoemde publicaties komen in deze nieuwe publicatie terug. Nieuw is de grotere aandacht voor de financiële kant van het toerisme in Nederland.

Toerisme 2014 is ook als e-book beschikbaar.