Demografische kerncijfers per gemeente 2010

Kaft Demografische kerncijfers per gemeente 2010

De publicatie Demografische kerncijfers per gemeente bevat vier overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente en provincie.
Het eerste overzicht geeft inzicht in de grenswijzigingen als gevolg van opheffing en samenvoeging van gemeenten per 1 januari 2010. De verdeling van de bevolking naar leeftijd en het aantal allochtonen naar herkomstgroepering op 1 januari 2010 staan beschreven in het tweede overzicht. De oppervlakte, bevolking en bevolkingsdichtheid, woningvoorraad en woningdichtheid en het aantal huishoudens naar de situatie op 1 januari 2010 staan beschreven in overzicht drie. Tot slot geeft het vierde overzicht de bevolkingsdynamiek (geboorte, sterfte en verhuizingen) en nieuwbouw over 2009 weer.

Demografische kerncijfers per gemeente 2010