Demografische kerncijfers per gemeente 2005

Demografische kerncijfers

De publicatie Demografische kerncijfers per gemeente bevat vier overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente en provincie. Het eerste overzicht geeft inzicht in de grenswijzigingen als gevolg van opheffing en samenvoeging van gemeenten per 1 januari 2005. De verdeling van de bevolking naar leeftijd en het aantal allochtonen naar herkomstgroepering staan beschreven in het tweede overzicht. De oppervlakte, bevolking en bevolkingsdichtheid, woningvoorraad en woningdichtheid en het aantal huishoudens naar de situatie op 1 januari 2005 staan beschreven in overzicht drie. Tot slot geeft het vierde overzicht de bevolkingsdynamiek (geboorte, sterfte en verhuizingen) en nieuwbouw over 2004 weer.

Prijs € 11,25 (excl. admin.- en verzendkosten)

ISBN 90-357-3036-4

ISSN 1569-8033

U kunt deze publicatie bestellen bij de afdeling Verkoop.