Gezondheid en zorg in cijfers 2005

Gezondheid en zorg in cijfers 2006

Dit is de eerste editie van Gezondheid en zorg in cijfers. Deze publicatie is de opvolger van het tabellenboek Vademecum van de Gezondheidsstatistieken. Het boek bestaat uit een artikelen- en tabellendeel. Elk artikel betreft een onderwerp waarover het CBS nieuwe of sterk verbeterde cijfers heeft (sterfte na eerste opname in het ziekenhuis, trends in klinische prevalenties, huisartspraktijken, volumeontwikkeling ziekenhuiszorg, gezondheidsverschillen, fusies en overnames, kosten van de zorg). De tabellenset bevat minstens één tabel voor elk onderwerp waarover het CBS cijfers publiceert.

Gezondheid en zorg in cijfers 2005

Kengetal: C-156

ISBN: 90-357-3026-7

ISSN: 1871-6156

Prijs: € 16,00 (excl. admin.- en verzendkosten)