Aantal bedrijfsovernames in 3 jaar bijna verdubbeld

Het aantal overnames van bedrijven is de periode 2009-2012 bijna verdubbeld. Het zijn bijna altijd midden- en kleinbedrijven die betrokken zijn bij een overname.

Aantal overnames opnieuw gestegen

Het aantal overnames is in 2012 met 9 procent gestegen tot ruim 4,6 duizend. In 2009 bedroeg het aantal overnames nog 2,4 duizend. De overnamegolf die in 2010 is ingezet, heeft hiermee in 2011 en 2012 een vervolg gekregen. In slechte economische tijden worden bedrijven sneller overgenomen. Het afwenden van een faillissement kan hierbij een rol spelen. Het aantal fusies van bedrijven nam in de afgelopen jaren iets toe.

Aantal fusies en overnames van bedrijven

Aantal fusies en overnames van bedrijven

Vooral MKB-er betrokken bij overname

Bijna alle bedrijven die worden overgenomen zijn bedrijven binnen het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Hiermee is gemiddeld 4,6 werkzame persoon betrokken. Deze bedrijven worden ook overgenomen door bedrijven binnen het MKB. Slechts 2 procent van de bedrijven die andere bedrijven overnemen zijn grote bedrijven.

Meeste overnames in zakelijke dienstverlening

In 2012 was van alle overnames 38 procent afkomstig uit de zakelijke dienstverlening. Het betreft vooral de organisatieadvies- en de ingenieursbureaus. Tevens vonden er veel overnames plaats in de handel. Daarbij ging het vooral om de groothandel.

Bedrijfsovernames per bedrijfstak

Bedrijfsovernames per bedrijfstak

Ralph Wijnen

Bron: StatLine, Bedrijven, fusies en overnames