Concentratie in het schadeverzekeringsbedrijf

De schaalvergroting in het schadeverzekeringsbedrijf gaat door. In de jaren 2001–2005 is het aantal schadeverzekeraars gedaald, terwijl de omvang van de premie is gestegen. Fusies en overnames van kleinere schadeverzekeraars zijn de belangrijkste verklaring voor de concentratie in het schadeverzekeringsbedrijf.

Grootste daling van de laatste vijf jaar

In 2005 waren er 227 schadeverzekeraars actief op de Nederlandse markt. Zij waren gemiddeld actief in twee branches. Dit geeft een totaal van 475 verzekeraars in de diverse schadebranches. In 2004 waren het er nog 506. De afname van het aantal verzekeraars, 31 (6,1 procent), is de grootste van de afgelopen vijf jaar.
Sinds 2001 zijn er 85 verzekeraars uit deze branches van de markt verdwenen. Het hardst daalde het aantal verzekeraars in de branche ongevallen en ziekte.

Aantal verzekeraars per branche

Aantal verzekeraars per branche

De premies binnen het schadeverzekeringsbedrijf zijn gestegen van 15,3 miljard euro (2001) tot 20,4 miljard euro (2005). De meeste premie wordt verdiend in de branche ongevallen en ziekte. In 2005 is het premiebedrag 11,2 miljard euro, 55 procent van het totaal aan verdiende premie binnen het schadeverzekeringsbedrijf.

Minder kleine schadeverzekeraars

In de branche ziekte en ongevallen opereren vooral kleine schadeverzekeraars. Tachtig procent heeft een marktaandeel van ten hoogste 1 procent. Deze kleine verzekeraars verdienden de laatste jaren 15 procent van de  totale premie in de branche.
Het aantal kleine schadeverzekeraars is sinds 2001 gedaald van 109 naar 86. De afname van het aantal kleine schadeverzekeraars duidt op een toenemende concentratie. Ook in de andere branches daalt het aantal kleine schadeverzekeraars en is sprake van concentratie.

Verdiende premies naar branche

Verdiende premies naar branche

Premiestijging voor grotere schadeverzekeraars

Elf procent van het aantal verzekeraars in de branche ziekte en ongevallen heeft in 2005 een marktaandeel van 2 tot 4 procent. Deze verzekeraars verdienden samen bijna 39 procent van de premie. In 2001 was dit nog 22 procent. Een verklaring voor de premiestijging van de grotere verzekeraars ligt in fusies en overnames van kleinere schadeverzekeraars.

Verzekeraars in de branche ongevallen en ziekte naar marktaandeel

Verzekeraars in de branche ongevallen en ziekte naar marktaandeel

Jérôme van Biezen

Bron: StatLine, Schadeverzekeraars naar branche