Verschillende output; van productiestatistiek naar macro-economische cijfers

Overeenkomstige begrippen in de Productiestatistiek en de Nationale Rekeningen kunnen door verschillen in populaties en definities en door het aanpassingsproces bij Nationale Rekeningen tot verschillende uitkomsten leiden, In deze nota wordt dat uitgelegd.