Zoekresultaten

58 resultaten voor keyword:diploma
58 resultaten voor keyword:diploma

Pagina 1 van 3

Themablok corona schoolverlatersonderzoek, 2021

Deze tabellen geven de resultaten van de coronagerelateerde vragen uit het schoolverlatersonderzoek 2021, uitgesplitst naar personen die in het schooljaar 2019/’20 een vmbo, havo/vwo of mbo diploma...

Cijfers

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden Onderwijssoort in detail, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio

Cijfers

Bijna 92 procent geslaagden in 2018

Het slagingspercentage in het voortgezet onderwijs is het hoogst bij vmbo-b, en het laagst bij havo. Na vmbo gaan de meesten naar het mbo. 17% van de geslaagden op havo en vwo volgt een jaar later...

Artikelen

Geslaagd! Profielen, vakken en cijfers van geslaagden

Profielen, vakken en cijfers van geslaagden in vwo, havo en vmbo-t

Publicaties

Studenten horeca vaakst voor studie naar buitenland

Een kwart van de studenten die in het studiejaar 2016/’17 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, zijn voor hun studie naar het buitenland geweest. Horecastudenten brachten het vaakst een deel...

Artikelen

Voortijdig schoolverlaters (VSV); terugkeer in onderwijs 2007/'08-2014/'15

Voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, onderwijspositie, startkwalificatie

Cijfers

Helft leerlingen praktijkonderwijs haalt diploma

Het praktijkonderwijs richt zich op leerlingen die waarschijnlijk geen diploma kunnen halen.

Artikelen

Jonge schoolverlaters vaker alsnog startkwalificatie

Schoolverlaters van onder de 18 behalen later vaker alsnog een startkwalificatie dan hun oudere lotgenoten.

Artikelen

Mbo-diploma nu net zo duur als universitaire master

De kosten voor een mbo-diploma op niveau 4 van de beroepsbegeleidende leerweg zijn het meest gestegen in 2015.

Artikelen

Onderwijsuitgaven per einddiploma; standaard route 1998-2015

Uitgaven voor bepaald einddiploma, standaard route Hoogst behaalde diploma naar onderwijssoort.

Cijfers

Publieke en private onderwijsuitgaven 2014 en 2015

De onderwijsuitgaven per einddiploma (standaard route) worden uitgesplitst naar publieke en private uitgaven.

Cijfers

Weinig mannen kiezen voor een zorgopleiding

Mannen blijven een zeldzaamheid in zorgopleidingen.

Artikelen

Meer vwo'ers direct naar de universiteit

De afgelopen twee schooljaren gingen meer vwo’ers direct na hun eindexamen naar de universiteit. Steeds minder leerlingen gingen er een jaar ‘tussenuit’.

Artikelen

Arbeidsmarktpositie gediplomeerde mbo-schoolverlaters, gemiddelde 2009/'10, 2010/'11 en 2011/'12

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van gediplomeerde mbo schoolverlaters, gemiddelde over schooljaren 2009/'10, 2010/'11 en 2011/'12.

Cijfers

Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2011/'12

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-schoolverlaters uit het schooljaar 2011/’12 met niet-geïntegreerde arbeidsmarktgegevens uit het jaar 2013.

Cijfers

Kenmerken van jongeren van 18-27 jaar

Maatwerktabellen over jongeren van 18-27 jaar, uitgesplitst naar thuiswonend, onderwijsvolgend, werkend en hoogst behaalde diploma. Opdrachtgever: Panteia.

Cijfers

Lonen mbo-schoolverlaters, gemiddelde 2008/'09, 2009/'10 en 2010/'11

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de lonen van mbo-schoolverlaters per opleiding met een baan als werknemer. De lonen zijn berekend...

Cijfers

Lonen mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2010/'11

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de lonen van mbo-schoolverlaters per opleiding. Het betreft de lonenvan schoolverlaters uit...

Cijfers

Arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2010/'11, naar regio

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters per opleiding. Het betreft de arbeidsmarktpositie...

Cijfers

Arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2010/'11

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters per opleiding. Het betreft de arbeidsmarktpositie...

Cijfers

Aandeel voortijdig schoolverlaters in Nederland en EU gedaald

In Nederland is het aandeel voortijdig schoolverlaters de afgelopen jaren afgenomen tot 8,8 procent in 2012. Ook in de EU nam dat aandeel geleidelijk aan af.

Artikelen

Meest gevolgde route naar universitair masterdiploma kost 148 duizend euro

De route die de meeste studenten afleggen naar een universitair masterdiploma kostte 148 duizend euro in 2012. Dit is de standaardroute waarbij zittenblijven en studievertragingen meetellen. De...

Artikelen

Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters, gemiddelde 2007/'08, 2008/'09 en 2009/'10

Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters, gemiddelde 2007/'08, 2008/'09 en 2009/'10

Cijfers

Arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2009/'10

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van mbo schoolverlaters uit schooljaar 2009/'10.

Cijfers

Uitgaven per diploma gedaald

De gemiddelde route van groep 1 in het basisonderwijs naar een universitair masterdiploma kostte in 2010 bijna 160 duizend euro. Een jaar later daalden die kosten, gecorrigeerd voor inflatie, naar...

Artikelen