Zoekresultaten

43 resultaten voor keyword:diploma
43 resultaten voor keyword:diploma

Pagina 1 van 2

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden Onderwijssoort in detail, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio

Cijfers

Bijna 92 procent geslaagden in 2018

Het slagingspercentage in het voortgezet onderwijs is het hoogst bij vmbo-b, en het laagst bij havo. Na vmbo gaan de meesten naar het mbo. 17% van de geslaagden op havo en vwo volgt een jaar later...

Artikelen

Geslaagd! Profielen, vakken en cijfers van geslaagden

Profielen, vakken en cijfers van geslaagden in vwo, havo en vmbo-t

Publicaties

Studenten horeca vaakst voor studie naar buitenland

Een kwart van de studenten die in het studiejaar 2016/’17 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, zijn voor hun studie naar het buitenland geweest. Horecastudenten brachten het vaakst een deel...

Artikelen

Voortijdig schoolverlaters (VSV); terugkeer in onderwijs 2007/'08-2014/'15

Voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, onderwijspositie, startkwalificatie

Cijfers

Helft leerlingen praktijkonderwijs haalt diploma

Het praktijkonderwijs richt zich op leerlingen die waarschijnlijk geen diploma kunnen halen.

Artikelen

Jonge schoolverlaters vaker alsnog startkwalificatie

Schoolverlaters van onder de 18 behalen later vaker alsnog een startkwalificatie dan hun oudere lotgenoten.

Artikelen

Mbo-diploma nu net zo duur als universitaire master

De kosten voor een mbo-diploma op niveau 4 van de beroepsbegeleidende leerweg zijn het meest gestegen in 2015.

Artikelen

Onderwijsuitgaven per einddiploma; standaard route 1998-2015

Uitgaven voor bepaald einddiploma, standaard route Hoogst behaalde diploma naar onderwijssoort.

Cijfers

Weinig mannen kiezen voor een zorgopleiding

Mannen blijven een zeldzaamheid in zorgopleidingen.

Artikelen

Meer vwo'ers direct naar de universiteit

De afgelopen twee schooljaren gingen meer vwo’ers direct na hun eindexamen naar de universiteit. Steeds minder leerlingen gingen er een jaar ‘tussenuit’.

Artikelen

Aandeel voortijdig schoolverlaters in Nederland en EU gedaald

In Nederland is het aandeel voortijdig schoolverlaters de afgelopen jaren afgenomen tot 8,8 procent in 2012. Ook in de EU nam dat aandeel geleidelijk aan af.

Artikelen

Meest gevolgde route naar universitair masterdiploma kost 148 duizend euro

De route die de meeste studenten afleggen naar een universitair masterdiploma kostte 148 duizend euro in 2012. Dit is de standaardroute waarbij zittenblijven en studievertragingen meetellen. De...

Artikelen

Uitgaven per diploma gedaald

De gemiddelde route van groep 1 in het basisonderwijs naar een universitair masterdiploma kostte in 2010 bijna 160 duizend euro. Een jaar later daalden die kosten, gecorrigeerd voor inflatie, naar...

Artikelen
Artikelen

Gevolgen van ouderlijke scheiding voor het opleidingsniveau van allochtonen

Voor de meeste niet-westerse allochtone groepen geldt, net als voor autochtonen, dat kinderen van gescheiden ouders minder vaak een diploma in het hoger onderwijs halen dan kinderen van...

Artikelen

Minder voortijdige schoolverlaters

De meeste jongeren in Nederland hebben succes op school en halen hun diploma’s. Een kleine minderheid van de jongeren verlaat het onderwijs echter voortijdig, zonder zogeheten startkwalificatie. Een...

Artikelen

Bachelors aan universiteit studeren sneller af

Het aandeel bachelorstudenten in het wetenschappelijk onderwijs dat binnen 4 jaar het diploma haalt, is de afgelopen jaren gestegen.

Artikelen

Universitair diploma goedkoper

In 2010 kostte de schoolloopbaan naar een universitair masterdiploma 153 duizend euro. Het is voor het eerst dat de uitgaven lager zijn dan het voorgaande jaar.

Artikelen

Jaarboek Onderwijs in cijfers 2011

In het Jaarboek onderwijs in cijfers 2011 presenteert het CBS de meest actuele informatie over het onderwijs.

Publicaties
Artikelen

Na mbo-diploma niet meteen van school

Ongeveer de helft van de mbo‘ers leerde na het behalen van een diploma in 2008/’09 het volgend schooljaar nog verder op het mbo, meestal een niveau hoger.

Artikelen

Vijf procent van mbo-doorstromers zonder diploma switcht van sector

Een op de twintig mbo’ers die in 2008/’09 geen diploma behaalden, maar wel op het mbo bleven, veranderde van sector in 2009/’10. Zij rondden dus niet de mbo-opleiding af in de sector van hun eerste...

Artikelen

Scale Adjusted Volume Measurement of Educational Services

This exploratory paper presents a new method to measure the output of government-provided secondary education in the Netherlands. Transferred knowledge and skills, and not pupil-hours, are used as...

Artikelen