Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2011/'12

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-schoolverlaters uit het schooljaar 2011/’12 met niet-geïntegreerde arbeidsmarktgegevens uit het jaar 2013.