Werksituatie afgestudeerde pabo – studenten, maart 2023

Universiteits student geeft huiswerkbegleiding aan een basisschoolleerling uit groep 8
© ANP / Joyce van Belkom
Werksituatie afgestudeerde studenten die een pabo- of lerarenopleiding hebben gevolgd, maart 2023.

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft het CBS Urban Data Center/Den Haag deze tabel gemaakt over afgestudeerde studenten die een pabo- of lerarenopleiding hebben gevolgd in de studiejaren 2018/'19 - 2021-'22. Uit de tabel wordt duidelijk of de afgestudeerde studenten wel of geen baan hebben. Van de gediplomeerden met een baan wordt gekeken of zij een baan hebben in of buiten het (basis)onderwijs.

Bekostigd door: gemeente Den Haag.