Arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2009/'10

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van mbo schoolverlaters uit schooljaar 2009/'10.
Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters per opleiding. Het betreft de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters uit het schooljaar 2009/'10, direct na schoolverlaten. De betreffende instellingen hebben het CBS daartoe gemachtigd. De tabellen per instelling zijn beschikbaar voor belangstellenden.