Bijna 92 procent geslaagden in 2018

© Hollandse Hoogte
Vandaag wordt de uitslag van de herexamens bekendgemaakt en kan de definitieve examenuitslag van het schooljaar 2018/’19 worden opgemaakt. In 2018 slaagde bijna 92 procent van de examenkandidaten op vmbo, havo of vwo. Met 98 procent was het slagingspercentage het hoogst op het vmbo-b. Vwo’ers hadden het hoogste gemiddelde eindcijfer. Dat meldt het CBS op basis van de examengegevens over schooljaar 2017/’18.

In 2018 deden bijna 200 duizend leerlingen van vwo, havo en vmbo eindexamen. Ruim 183 duizend examenkandidaten haalden hun diploma.

Geslaagden
jaarVmbo-b (%)Vmbo-k (%)Vmbo-g (%)Vmbo-t (%)Havo (%)Vwo (%)
'13/'14979592948890
'14/'15979593958792
'15/'16989692948991
'16/'17989690938791
'17/'18*989590938892
* voorlopige cijfers

Hoogste percentage geslaagden op het vmbo-b

Examenkandidaten in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo (vmbo-b) haalden het vaakst een diploma: 98 procent slaagde voor het examen. Het slagingspercentage bij de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k) was 95, bij de gemengde leerweg (vmbo-g) 90 en bij de theoretische leerweg (vmbo-t) 93. Van de havo-examenkandidaten haalde 88 procent een diploma, van de vwo’ers 92 procent.

Vwo’ers hoogste gemiddelde eindcijfer

De ruim 35 duizend vwo-geslaagden haalden met een 6,8 het hoogste gemiddelde eindcijfer op het diploma. Dit is het gemiddelde cijfer van de diplomavakken waarvoor op de cijferlijst een cijfer staat. Op de havo en het vmbo was het eindcijfer gemiddeld een 6,6.

Meeste geslaagde vmbo’ers naar het mbo

Van de bijna 54 duizend vmbo-b/k/g-gediplomeerden uit het schooljaar 2017/’18 volgde 93 tot 98 procent in het schooljaar 2018/’19 een mbo-opleiding. Van de 46 duizend geslaagden met een vmbo-t-diploma ging 81 procent naar het mbo en 17 procent naar de havo. Een vmbo-diploma geeft nog geen startkwalificatie. Daarnaast zijn de meeste vmbo’ers bij het afronden van hun opleiding nog geen 18 jaar. Dit betekent dat zij verplicht zijn nog een opleiding te volgen.

1 op de 6 stroomt uit onderwijs na havo en vwo

Na het afronden van de havo ging drie kwart van de geslaagden het volgende schooljaar naar het hoger beroepsonderwijs (hbo), 5 procent koos het vwo als vervolgopleiding en 16 procent volgde een jaar later geen onderwijs. Drie kwart van de gediplomeerden op het vwo koos voor het wetenschappelijk onderwijs (wo), 9 procent voor het hbo. 17 procent van de vwo’ers verliet het onderwijs. Uit eerder onderzoek onder havo- en vwo-geslaagden uit schooljaar 2009/’10 bleek dat 81 procent van degenen die een jaar later geen onderwijs volgden binnen vijf jaar weer in het onderwijs terugkeerde. De meeste uitstromers (66 procent) van dat schooljaar volgden, na één (tussen)jaar, in 2011/’12 weer een opleiding.

Wat doen geslaagden uit 2018 het volgende schooljaar?
Onderwijspositie basisjaarVoortgezet onderwijs (%)Mbo (%)Hbo (%)Wo (%)Niet in onderwijs (%)Overig (%)
Vmbo-b3,094,10,00,02,90,0
Vmbo-k0,497,60,00,01,90,1
Vmbo-g5,492,90,00,01,60,1
Vmbo-t16,880,90,00,01,90,4
Havo4,92,974,60,016,41,2
Vwo0,18,973,517,10,4