Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters, gemiddelde 2007/'08, 2008/'09 en 2009/'10

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van mbo schoolverlaters, gemiddelde over schooljaren 2007/'08, 2008/'09 en 2009/'10.
Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters per opleiding. Hierbij zijn de gemiddelde aantallen schoolverlaters per opleiding berekend voor de schooljaren 2007/'08, 2008/'09 en 2009/'10. De arbeidsmarktpositie is één jaar na schoolverlaten bepaald. De betreffende instellingen hebben het CBS daartoe gemachtigd. De tabellen per instelling zijn beschikbaar voor belangstellenden.