Aandeel voortijdig schoolverlaters in Nederland en EU gedaald

In Nederland is het aandeel voortijdig schoolverlaters de afgelopen jaren afgenomen tot 8,8 procent in 2012. Ook in de EU nam dat aandeel geleidelijk aan af. Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten staat hoog op de internationale en nationale beleidsagenda.

Minder meisjes voortijdig van school dan jongens

Het aandeel voortijdig schoolverlaters in Nederland daalde van ruim 14 procent van de 18- tot 25-jarigen in 2003 naar bijna 9 procent in 2012. Meisjes verlaten minder vaak voortijdig het onderwijs dan jongens (7 procent tegenover ruim 10 procent) . De afname van het totale aandeel is de laatste vier jaren echter vooral toe te schrijven aan een daling bij de jongens.

Aandeel voortijdig schoolverlaters in Nederland

Aandeel voortijdig schoolverlaters in Nederland

Aandeel voortijdig schoolverlaters in EU geleidelijk afgenomen

Gemiddeld over de 28 lidstaten van de EU was het aandeel voortijdig schoolverlaters net iets kleiner dan 13 procent. Ook ligt dit lager dan in 2003, toen het aandeel ruim 16 procent was. Van de lidstaten neemt Nederland de tiende plaats in 2012. Daarmee kent ons land naar verhouding iets minder voortijdig schoolverlaters dan onze buurlanden België en Duitsland.

Aandeel voortijdig schoolverlaters in EU-28, 2012

Aandeel voortijdig schoolverlaters in EU-28, 2012

Nederland nationale doelstelling nog niet gehaald

De EU heeft zich tot doel gesteld het aandeel voortijdig schoolverlaters in de leeftijd van 18 tot 25 jaar terug te brengen tot 10 procent in 2020. Voor Nederland geldt een doelstelling van 8 procent. Het Nederlandse aandeel van 8,8 procent in 2012 voldoet dus al wel aan de EU-doelstelling, maar nog niet aan de eigen doelstelling. Duitsland had in 2012 bijna haar nationale doelstelling van 10 procent bereikt, België haar doel van 9,5 procent nog niet.

Aandeel voortijdig schoolverlaters (18 tot 25 jaar) in de EU, Nederland, België en Duitsland

Aandeel voortijdig schoolverlaters (18 tot 25 jaar) in de EU, Nederland, België en Duitsland

Astrid Pleijers

Bronnen: