Zoekresultaten

37 resultaten voor keyword:databewerking
37 resultaten voor keyword:databewerking

Pagina 1 van 2

Methoden

Hoe wordt de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals gemaakt. De Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals worden allerlei statistische methoden gebruikt om de brede...

Dashboards

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2023

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige jaarlijkse enquête die de veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van werknemers in Nederland volgt en de gevolgen...

Publicaties

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2023 - Onderzoeksbeschrijving

Onderzoeksbeschrijving van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2023 die CBS en TNO onder werknemers in Nederland uitgevoerd hebben (voorheen: methodologische verantwoording). Met...

Publicaties

Methoden voor trendanalyse Evaluatie Meststoffenwet

Twee methodologische rapporten over trendanalyses binnen de Evaluatie Meststoffenwet.

Artikelen

Microdata CBS voor startende onderzoekers

het startschot voor een call waarmee een aantal onderzoekers via ODISSEI gratis toegang tot de microdata van het CBS kunnen krijgen.

Artikelen

Beveiligen van tabellen met behulp van celonderdrukking

Statistiekbureaus beveiligen tabeldata tegen onthulling van gevoelige informatie voordat ze worden gepubliceerd. Een bekende methode is celonderdrukking. In dit paper stellen we een nieuwe aanpak...

Artikelen

Rijks Data Science Programma van start

een integrale aanpak is noodzakelijk om het tekort aan ICT-personeel binnen de Rijksoverheid aan te pakken

Artikelen

Data opschonen met statistiek-software R

overzicht van methoden en technieken waarmee vervuilde data kunnen worden opgeschoond in R

Artikelen

Nieuwe methoden om data te corrigeren

onderzoek naar nieuwe methoden om data te beoordelen en corrigeren

Artikelen

CBS en Hogeschool van Amsterdam zoeken synergie op

werken aan het oplossen van grootstedelijke en maatschappelijke vraagstukken

Artikelen

CBS en Leidschendam-Voorburg slaan de handen ineen

data-infrastructuur, dataverwerking en privacy gemeentebeleid onderbouwen met cijfers

Artikelen

Datakwaliteit: fundament voor organisaties

meten van data, de kwaliteit van data, data governance, integriteit en betrouwbaarheid van data, privacywetgeving

Artikelen

Massa-imputatie voor de virtuele volkstelling

Schatten van hoogst behaalde opleiding voor de Nederlandse virtuele volkstelling.

Artikelen

An Introduction to data cleaning with R

Data cleaning, or data preparation is an essential part of statistical analysis. In fact, in practice it is often more time-consuming than the statistical analysis itself. These lecture notes...

Artikelen

Material flows

The consumption of goods affects the environment in many ways. First of all, natural resources are needed as input for the production process. Their extraction may cause their depletion. Secondly,...

Artikelen

Research on edit and imputation methodology; the troughput programme

This research programme focuses on methodology for the statistical process between input (data gathering and storage) and output (estimation, analysis and publication). This “troughput...

Artikelen
FAQ's

Hoe beveiligt het CBS zijn data?

Hoe beveiligt het CBS zijn data?

FAQ's

Wie heeft er toegang tot de data?

Wie heeft er toegang tot de data

FAQ's

Wat doet het CBS met brondatabestanden?

Wat doet het CBS met brondatabestanden?

FAQ's