Datakwaliteit: fundament voor organisaties

/ Auteur: Miriam van der Sangen
© Hollandse Hoogte / Thomas Raupach
Op 1 juni jl. vond in het Kyocera Stadion in Den Haag het eerste Data Quality-congres plaats. Het door congresbureau Heliview georganiseerde evenement werd druk bezocht door 125 datamanagers en ICT-specialisten uit overheid en bedrijfsleven. Een breed scala aan onderwerpen passeerden de revue: het meten van data, de kwaliteit van data, data governance, integriteit en betrouwbaarheid van data, privacywetgeving, etc. Innovatiemanager Barteld Braaksma van het CBS was één van de sprekers. Hij liet aan de hand van concrete voorbeelden zien op welke manieren het CBS de kwaliteit, betrouwbaarheid en integriteit van zijn data op een hoog niveau houdt.

Kwaliteit waarborgen

Het CBS werkt voortdurend aan de toegankelijkheid van zijn statistieken en de uitbreiding van zijn dienstenpakket. Maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe technische mogelijkheden zijn daarbij een belangrijke leidraad. Braaksma: ‘Datakwaliteit is hierbij van essentieel belang, onder andere omdat beleidsbeslissingen er op gebaseerd worden. Het CBS krijgt ruwe data binnen en daar zitten altijd fouten in. Daarom zijn in verschillende fasen van het statistisch proces mechanismen ingebouwd om de kwaliteit te waarborgen, bijvoorbeeld door controle- en correctierondes. Daarnaast vinden reguliere kwaliteitscontroles plaats, bijvoorbeeld aan de hand van audits, certificering, etc.’

Interactieve sessie

Tijdens de interactieve sessie met de zaal, die Braaksma samen met actrice en presentatrice Sophie van Hoytema verzorgde, was er een interessante discussie over vragen zoals: wie is verantwoordelijk voor kwaliteit in een organisatie, waar moet je kwaliteit in het proces neerzetten, hoe belangrijk wordt kwaliteit bij het gebruik van big data, etc.? Het merendeel van de zaal was het er over eens dat kwaliteit nóg belangrijker wordt bij het gebruik van big data. Naast het CBS waren er nog andere overheidsorganisaties en bedrijven die een presentatie verzorgden over hun kijk op datakwaliteit. Zo vertelde Kasper Kisjes van Rijkswaterstaat op welke manier zijn organisatie de vele zeer uiteenlopende datasets onderwerpt aan strenge kwaliteitscontroles en de grip vergroot op datakwaliteit met een speciale tool. Freek Bomhof van TNO zette een flink aantal casussen op een rij, waarin hij liet zien wat er allemaal mis kan gaan op het gebied van datakwaliteit: ‘What could possibly go wrong?’

‘Het onderwerp datakwaliteit speelt overal, want het is het fundament van door informatie gestuurde organisaties’

Trendwatchers

Martijn Snels is werkzaam als organisator bij het congresbureau Heliview. ‘Wij organiseren jaarlijks een dertigtal evenementen, voornamelijk voor de ICT-sector. Wat we proberen is vraag en aanbod bij elkaar te brengen , samen met onze partners. Ons doel is kennis over te dragen en mogelijkheden te bieden om te netwerken. ‘Sharing knowledge – Connecting people’ is onze slogan.’ De 8 congresmanagers van Heliview zijn een soort trendwatchers. Zij kijken wat er leeft in de buitenwereld. Zo is het onderwerp van een volgend congres op 21 september 2017: dataprivacy. ‘Er heerst veel angst over het onderwerp privacy, maar wij willen een positief evenement hierover neerzetten. Het leeft heel erg in de samenleving’.

Datakwaliteit

Over het aantal deelnemers tijdens het Data Quality-congres was Snels zeer verrast. ‘De opkomst was erg groot en de deelnemers waren uit diverse sectoren afkomstig. Ongeveer een derde is werkzaam bij de overheid. De rest komt uit de zakelijke markt, de financiële dienstverlening en de industrie. Het onderwerp datakwaliteit speelt overal, want het is het fundament van door informatie gestuurde organisaties.’ Opvallend is volgens Snels dat tijdens dit soort bijeenkomsten niet alleen datamanagers aanwezig zijn, maar ook steeds vaker IT-specialisten. ‘In de discussies kwam verder sterk naar voren dat datakwaliteit een gedeelde verantwoordelijkheid is waar steeds meer mensen op verschillende plekken in organisaties een rol bij krijgen.’