Rijks Data Science Programma van start

/ Auteur: Miriam van der Sangen
© Freek van den Bergh
Op 3 september 2018 gaat het Rijks Data Science Programma officieel van start. Een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met het CBS. Binnen dit programma zullen 35 net afgestudeerden 1 of 2 jaar lang bij het CBS werken en er een training volgen. Daarbij ligt de nadruk op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op het gebied van data science.

Integrale aanpak personeelstekort

Het Rijks Data Science Programma is onderdeel van het plan van aanpak ICT-personeel Rijksoverheid waarover minister Ollongron in december 2017 een brief naar de Tweede Kamer stuurde. Kern van de brief is dat een integrale aanpak noodzakelijk is om het tekort aan ICT-personeel binnen de Rijksoverheid aan te pakken. Onderdeel van die integrale aanpak is de aankondiging van het Rijks Data Science Programma, waaraan pas afgestudeerden met een wo-master kunnen deelnemen na een uitgebreide selectieprocedure.

Rien Stor Jildou Nicolaï
© Miriam van der Sangen
 

Specialiseren in data science

Volgens Rien Stor, programmamanager Rijks Data Science Programma, zijn er twee trajecten te onderscheiden in het programma: ‘Er is het Rijks Data Traineeprogramma. Daarin werken kandidaten gedurende 2 jaar bij drie verschillende onderdelen van de Rijksoverheid. Zij leren bij het CBS hoe zij beleidsvragen kunnen vertalen naar onderzoeksvragen en vice versa. Daarnaast is er het Rijks Data Science Programma. Dat is een vakopleiding in de vorm van een leer- en werktraject. Kandidaten zijn 2 jaar in dienst van eenzelfde overheidsorganisatie en worden gedurende 1 jaar gedetacheerd bij het CBS om zich verder te specialiseren in data science. Zij leren datavragen te modelleren, data op te schonen, datasets bij elkaar te brengen door programmeren in bijvoorbeeld R of Python. Kortom, zij gaan qua kennis de diepte in. De kandidaten van de beide trajecten leren tevens hoe de rijksdienst in elkaar zit en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.’

Selectie

In totaal meldden 260 kandidaten zich aan voor het Rijks Data Science Programma. Uiteindelijk werden er 35 geselecteerd. Zij gaan bij de ministeries en uitvoeringsorganisaties aan de slag. Hoe vond de selectie plaats? Stor: ‘Aan de hand van een aantal criteria, zoals bijvoorbeeld het curriculum vitae, een capaciteitentest op het gemiddeld niveau van het wetenschappelijk onderwijs, een persoonlijkheidstoets, gesprekken met een recruiter en een selectiecommissie van BZK en het CBS. In de laatste fase was er een gesprekscarrousel tussen de kandidaten en collega’s van de verschillende deelnemende ministeries. Na de selectie hebben we een goede match tussen beide partijen proberen te maken.’

‘Het CBS is met zijn grote hoeveelheden data in de unieke positie een bijdrage te leveren aan het traineeprogramma’

Kennis en data

Bij de invulling van het Rijks Data Science Programma was samenwerking met het CBS volgens Stor om meerdere redenen voor de hand liggend. ‘Het CBS heeft kennis op het gebied van data en data science. Daarnaast beschikt het over enorme hoeveelheden data. Ook heeft het als één van de weinige instanties in Nederland de mogelijkheden om data uit verschillende bronnen te combineren.’ Jildou Nicolai, programmamanager bij het CBS voor het onderdeel dat het statistiekbureau verzorgt binnen het Rijks Data Science Programma: ‘Het is de wettelijke taak van het CBS om statistische informatievoorziening van overheidswege te bevorderen. Het CBS is met zijn grote hoeveelheden data in de unieke positie een bijdrage te leveren aan het traineeprogramma. Overheden hebben namelijk specialisten nodig om meer datagedreven te kunnen werken; bij het CBS krijgen zij de ruimte om innovatieve ideeën op het brede vlak van data science te ontwikkelen.’

Kwaliteit voorop

Het Rijks Data Science Programma start nu dus met 35 kandidaten, maar in de komende jaren zal dat aantal toenemen. Binnen de rijksoverheid is de behoefte aan data scientists namelijk erg groot. Nicolai: ‘We willen wel groeien, maar op een beheerste manier. Met deze traineeships doen wij een groot beroep op de capaciteit van het CBS. Denk bijvoorbeeld aan de CBS’ers die als docent worden ingezet of de kandidaten begeleiden met hun opdrachten uit de praktijk. Daarnaast staat kwaliteit altijd voorop.’ Het traineeprogramma dat het CBS aanbiedt binnen het Rijks Data Science Programma maakt deel uit van de statistische opleidingsactiviteiten die het CBS voor zijn eigen personeel en binnen het Europees statistisch netwerk aanbiedt. 

Nieuwsbericht BZK