CBS en Leidschendam-Voorburg slaan de handen ineen

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Het CBS en de gemeente Leidschendam-Voorburg gaan de krachten bundelen in het CBS Urban Data Center/Leidschendam-Voorburg. Daarbij wordt de kennis van het CBS over onder meer data-infrastructuur, dataverwerking en privacy gecombineerd met de ambitie van de gemeente om nieuw beleid te onderbouwen met cijfers. Op donderdag 31 augustus ondertekenden Directeur-Generaal Tjark Tjin-A-Tsoi van het CBS en wethouder Lia de Ridder van de gemeente daartoe een samenwerkingsovereenkomst.

Belangrijke doelgroepen

Lia de Ridder heeft als wethouder van de gemeente Leidschendam-Voorburg onder andere dienstverlening in haar portefeuille. ‘We willen de dienstverlening aan onze inwoners steeds verbeteren en maatwerk bieden waar dat mogelijk is. De expertise van het CBS helpt ons daarbij. Gecombineerd met onze eigen data en gegevens krijgen we meer inzicht in onze doelgroepen en kunnen we gerichter kijken waar we onze energie op inzetten.’ Een belangrijke doelgroep voor de gemeente zijn de zzp’ers. ‘De gemeente wil hen ondersteunen, maar weet weinig van deze groep af. Het CBS heeft al een aantal zaken op dit gebied uitgezocht. Die informatie wordt bij de opening van het UDC gepresenteerd, bijvoorbeeld in welke wijken veel zzp’ers wonen en wat ze verdienen.’

Opening UDC Leidschendam-Voorburg

Bijstandsgerechtigden

Niet alleen zzp’ers zijn als doelgroep van belang voor de gemeente, ook bijstandsgerechtigden. Zo wil de gemeente weten waarom een re-integratietraject om mensen weer aan werk te helpen bij de ene groep wel werkt en bij de andere niet. De Ridder: ‘Cijfers kunnen ons helpen inzicht te krijgen in welke personen en hoeveel in de bijstand zitten en om daar gericht beleid op te voeren. We hopen zo mensen beter te kunnen begeleiden en sneller aan werk te helpen of te voorkomen dat ze in de bijstand komen.’ Na de lancering van het UDC staan ook nog andere onderwerpen hoog op de agenda, bijvoorbeeld de jeugdzorg en jeugdwerkloosheid. Ook wil de gemeente weten wat de impact van culturele evenementen is op de winkels en de horeca.

Economie en sociaal domein

Lieke Stroucken is beleidsonderzoeker bij het CBS. Zij was in de afgelopen maanden de inhoudelijke gesprekspartner vanuit het CBS voor de gemeente en vertelt hoe de voorbereidingen voor de lancering van het Urban Data Center zijn verlopen. ‘We zijn in april van dit jaar gestart met een workshop. Daar waren beleidsmedewerkers van de gemeente en het CBS bij vertegenwoordigd. In groepjes hebben we gebrainstormd over twee thema’s: economie en het sociaal domein. Onder dat laatste thema vallen bijvoorbeeld zorg, bijstand en jeugdhulp. Voor de gemeente heel actueel vanwege de decentralisatie van het sociaal domein.’

Voortvarend

Volgens Stroucken is de samenwerking met de gemeente heel prettig verlopen. ‘Er is in nauwe samenwerking met de gemeente een geheel uitgewerkt werkplan tot stand gekomen. Daarnaast is er een mooie ruimte voor het Urban Data Center gecreëerd, zijn de eerste vergaderingen van de stuurgroep al geweest en worden de volgende projecten al direct na de lancering uitgevoerd. Kortom, de gemeente is zeer gedegen en voortvarend aan de slag gegaan vanaf de eerste dag dat er met de voorbereidingen is gestart.’