Beveiligen van tabellen met behulp van celonderdrukking

In dit paper stellen we een nieuwe aanpak voor celonderdrukking ter beveiliging van tabeldata tegen onthulling van gevoelige informatie voor.
Statistiekbureaus dienen de privacy van individuele personen of bedrijven tegen onthulling van mogelijkerwijs gevoelige informatie te beschermen. Daarom beveiligen deze bureaus tabeldata tegen onthulling van gevoelige informatie voordat deze data worden gepubliceerd. Voor tabeldata maakt men meestal gebruik van een gevoeligheidsmaat om te bepalen of individuele celwaarden veilig voor publicatie zijn. Een vaak gebruikte methode om een tabel met onveilige cellen te beveiligen is celonderdrukking. In de literatuur is beargumenteerd dat het gebruikelijke criterium om te bepalen of een tabel na celonderdrukking veilig is voor enige verbetering vatbaar is. In de literatuur is tevens een zogeheten mixed-integer programming problem formulering voorgesteld om het verbeterde criterium toe te kunnen passen. Nadeel van deze formulering is dat deze erg lastig op te lossen is, zelfs voor niet al te grote tabellen. In dit paper stellen we voor om een aantal kleinere en eenvoudigere zogeheten lineaire programmeringsproblemen op te lossen.