Massa-imputatie voor de virtuele volkstelling

Haalbaarheidsonderzoek van massa imputatie voor de volkstelling
Een belangrijke variabele voor de Nederlandse Volkstellingen is hoogst behaald opleidingsniveau. Voor de volkstelling van 2011 wordt deze variabele waargenomen uit verschillende jaargangen van de Enquête Beroepsbevolking (EBB), een gecombineerde steekproef van ongeveer 300.000 personen in totaal. Voor de komende volkstelling van 2021 zijn er plannen om een meer omvangrijke bron te gebruiken, het opleidingsniveaubestand. Deze bron omvat gegevens uit verschillende registers en steekproeven en dekt ruim 10 miljoen personen.

Hoewel de dekking van het opleidingsniveaubestand steeds verder wordt uitgebreid, wordt een selectief deel van de Nederlandse bevolking niet waargenomen. Dit rapport onderzoekt de toepasbaarheid van massa imputatie voor het schatten van ontbrekende opleidingsniveaus. In het bijzonder wordt ingegaan op technische en methodologische aspecten van deze methode.