Zoekresultaten

47 resultaten voor keyword:containers
47 resultaten voor keyword:containers

Pagina 1 van 2

Containerisatiegraad hoogst bij fruit

In 2011 zijn 309 duizend koel- en vriescontainers over zee in Nederland aangevoerd, 15 procent meer dan in 2009. Vooral bananen worden bijna uitsluitend per container aangevoerd.

Artikelen

Helft koel- en vriescontainers beladen met fruit

In 2011 zijn 309 duizend koel- en vriescontainers in Nederland aangevoerd. Dat is 15 procent meer dan in 2009. Bijna de helft was beladen met fruit.

Artikelen

Goederenstromen Noord-Limburg, 2010-2018

Goederenstromen naar vervoertak, regio en hoofdgoederensoorten, Noord Limburg 2010-2018.

Cijfers

Steeds meer goederen vervoerd in containers

Van de totale hoeveelheid goederen die over zee ons land binnenkomen, is het aandeel goederen in containers de laatste 15 jaar meer dan verdubbeld. Het zijn vooral voedingsmiddelen die steeds meer...

Artikelen

Containervervoer zorgt voor groei zeevaart

De containeroverslag in Nederlandse zeehavens is in 2017 sterk toegenomen.

Artikelen

Internationalisation Monitor 2009

The Internationalisation Monitor 2009 presents in six in-depth articles and more than 45 clearly annotated tables trends and impacts of economic globalisation in the Netherlands.

Publicaties

Ruim 4 procent meer internationaal wegvervoer in 2017

In 2017 werd 199 miljoen ton goederen over de weg vervoerd van en naar Nederland. Dat is een stijging van 4,3 procent in vergelijking met een jaar eerder. Zowel vrachtauto’s uit Nederland als...

Artikelen

Factsheet haven Rotterdam

Informatie over de Rotterdamse haven

Artikelen
Artikelen

Minder vlees in koelcontainers naar Nederland

De aanvoer in Nederlandse zeehavens van gekoelde en bevroren goederen in containers is in 2015 gedaald.

Artikelen

Internationaal containertransport op Rotterdam gericht

In 2009 werden 13,8 miljoen containers (uitgedrukt in TEU, twintigvoetequivalenten) van en naar Nederland getransporteerd. De grootste containerstroom ging over zee van en naar Rotterdam.

Artikelen

Meer aardolie gelost en geladen in zeehavens

De Nederlandse zeehavens hebben in 2015 ruim 594 miljoen ton aan goederen overgeslagen

Artikelen

Helft geloste containers komt al van containerreus

Aanvoer van containers in de Rotterdamse haven.

Artikelen

Binnenvaart vervoert ruim 365 miljoen ton goederen

Ontwikkeling binnenvaart in 2016

Artikelen
Artikelen

Aanvoer containers

Maatwerktabel over de ontwikkeling in de aanvoer van containers in Nederlandse zeehavens.

Cijfers

Aanvoer containers in Nederlandse zeehavens

Ontwikkeling aanvoer containers in Nederlandse zeehavens in de periode 2015-2017

Cijfers

Groei containervervoer, forse toename transshipment

Transshipment, het doorvoeren van de geloste containers naar zeehavens buiten Nederland, nam met bijna 30 procent toe.

Artikelen

Kenmerken van wederuitvoerbedrijven

In dit artikel worden de Nederlandse (weder)uitvoerstromen en de kenmerken van (weder)uitvoerbedrijven in Nederland in kaart gebracht. Deze informatie is essentieel bij de inschatting van zowel het...

Artikelen
Artikelen
Artikelen