Zoekresultaten

40 resultaten voor keyword:containers
40 resultaten voor keyword:containers

Pagina 1 van 2

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Transportbedrijven. Omzet: indexcijfers 2015=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).

Cijfers

Omzet transportsector ruim 5 procent lager in tweede kwartaal

De omzet van de transportsector was in het tweede kwartaal van 2023 ruim 5 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is de eerste omzetdaling in twee jaar.

Artikelen

Omzet transportsector 4,4 procent hoger in eerste kwartaal 2023

De omzet van de transportsector was in het eerste kwartaal van 2023 4,4 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De stijging is minder groot dan in voorgaande kwartalen.

Artikelen

Zeevaart; overgeslagen gewicht, zeehaven, vervoerstroom, soort lading

Overgeslagen vervoerd brutogewicht zeevaart naar Nederlandse zeehavens, richting (aanvoer, afvoer), soort lading (verschijningsvorm goederen)

Cijfers

Binnenvaart; goederenvervoer, aan- en afvoer, landen, goederensoort

Vervoersprestaties; aanvoer per land en afvoer per land. Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en aantal containers.

Cijfers

Wegvervoer; vervoerd gewicht door wegtransporteurs uit de EU; 2005-2019

Vervoerd gewicht door wegtransporteurs uit de Europese Unie, in het (inter)nationale goederenvervoer; vervoersland, land van laden/lossen

Cijfers

Toename overzeese aanvoer fruit in eerste helft 2020

In het eerste halfjaar van 2020 was de aanvoer van goederen over zee in koel- en vriescontainers 2,8 procent hoger dan in het eerste halfjaar van 2019. Met name werd meer fruit (vooral bananen)...

Artikelen

Ruim 4 procent meer internationaal wegvervoer in 2017

In 2017 werd 199 miljoen ton goederen over de weg vervoerd van en naar Nederland. Dat is een stijging van 4,3 procent in vergelijking met een jaar eerder. Zowel vrachtauto’s uit Nederland als...

Artikelen

Containervervoer zorgt voor groei zeevaart

De containeroverslag in Nederlandse zeehavens is in 2017 sterk toegenomen.

Artikelen

Groei containervervoer, forse toename transshipment

Transshipment, het doorvoeren van de geloste containers naar zeehavens buiten Nederland, nam met bijna 30 procent toe.

Artikelen

Helft geloste containers komt al van containerreus

Aanvoer van containers in de Rotterdamse haven.

Artikelen

Binnenvaart vervoert ruim 365 miljoen ton goederen

Ontwikkeling binnenvaart in 2016

Artikelen

Factsheet haven Rotterdam

Informatie over de Rotterdamse haven

Artikelen

Meer aardolie gelost en geladen in zeehavens

De Nederlandse zeehavens hebben in 2015 ruim 594 miljoen ton aan goederen overgeslagen

Artikelen

Minder vlees in koelcontainers naar Nederland

De aanvoer in Nederlandse zeehavens van gekoelde en bevroren goederen in containers is in 2015 gedaald.

Artikelen
Artikelen

China domineert containervervoer naar Rotterdamse haven

Bijna een kwart van de goederen die in de Rotterdamse haven worden gelost zijn afkomstig uit China. Het aantal containers vanuit China is in 2014 met 9 procent gestegen en ook begin 2015 zet deze...

Artikelen

Containervervoer steeds belangrijker

De overslag van containers in Nederlandse zeehavens is in 2014 met 9 procent gestegen. Het containervervoer maakt een steeds groter deel uit van de zeevaart van en naar Nederland. De totale aan- en...

Artikelen
Artikelen

Groei goederenaanvoer zeevaart, steeds grotere schepen

Tussen 2000 en 2013 is de aanvoer van goederen in Nederlandse zeehavens met 24 procent gestegen. Vorig jaar is 388 miljoen ton goederen via zee aangevoerd, vooral bulkgoederen en goederen in...

Artikelen

Meer goederenvervoer per spoor

In 2013 werd er bijna 39 miljoen ton over het spoor vervoerd. Dat is 3,5 procent meer dan een jaar eerder. De toename werd voornamelijk veroorzaakt doordat er meer steenkool en containers zijn...

Artikelen

Containerisatiegraad hoogst bij fruit

In 2011 zijn 309 duizend koel- en vriescontainers over zee in Nederland aangevoerd, 15 procent meer dan in 2009. Vooral bananen worden bijna uitsluitend per container aangevoerd.

Artikelen

Helft koel- en vriescontainers beladen met fruit

In 2011 zijn 309 duizend koel- en vriescontainers in Nederland aangevoerd. Dat is 15 procent meer dan in 2009. Bijna de helft was beladen met fruit.

Artikelen

Kenmerken van wederuitvoerbedrijven

In dit artikel worden de Nederlandse (weder)uitvoerstromen en de kenmerken van (weder)uitvoerbedrijven in Nederland in kaart gebracht. Deze informatie is essentieel bij de inschatting van zowel het...

Artikelen

Internationaal containertransport op Rotterdam gericht

In 2009 werden 13,8 miljoen containers (uitgedrukt in TEU, twintigvoetequivalenten) van en naar Nederland getransporteerd. De grootste containerstroom ging over zee van en naar Rotterdam.

Artikelen