Omzet transportsector ruim 5 procent lager in tweede kwartaal

© Hollandse Hoogte / Thomas Schlijper
De omzet van de transportsector was in het tweede kwartaal van 2023 ruim 5 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is de eerste omzetdaling in twee jaar. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar daalde de omzet in bijna alle deelbranches, alleen de luchtvaartsector zette meer om. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Omzetontwikkeling transportsector
JaarKwartaalOmzetontwikkeling (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2020Kwartaal 1-1,54
2020Kwartaal 2-20,77
2020Kwartaal 3-14,96
2020Kwartaal 4-8,09
2021Kwartaal 1-4,45
2021Kwartaal 222,23
2021Kwartaal 321,56
2021Kwartaal 425,27
2022Kwartaal 126,70
2022Kwartaal 231,93
2022Kwartaal 326,86
2022Kwartaal 411,41
2023Kwartaal 1 *4,38
2023Kwartaal 2 *-5,29
*voorlopige cijfers

De omzet van de luchtvaartsector nam toe met ruim 8 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In het tweede kwartaal van 2022 steeg de omzet al tot het hoogste niveau ooit, onder andere omdat er weer werd gevlogen na het opheffen van de coronamaatregelen.

Omzetontwikkeling deelbranches
Deelbranche%-verandering t.o.v. jaar eerder (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
Vervoer door de lucht8,1
Dienstverlening voor het vervoer-14,4
Vervoer over water-6,0
Post en koeriers-1,0
Vervoer over land-0,2

Sterk verschil goederen- en personenvervoer

De omzet nam vooral toe in het personenvervoer. Dit kwam onder andere door gestegen prijzen en omdat er meer gereisd werd na het afschaffen van de coronamaatregelen.

Omzetontwikkeling deelbranches, personenvervoer
MarktOmzet (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
Relatie met
luchtvaart
23,51
Vervoer per spoor16,91
Taxibedrijven14,66
Luchtvaart8,05
Bus, tram en metro7,18
In het goederenvervoer daalde de omzet omdat er minder goederen werden vervoerd. Dit kwam onder andere doordat er minder werd geproduceerd in de industrie, de bouw achterbleef en de internationale handel terugliep.

Omzetontwikkeling deelbranches, goederenvervoer
MarktOmzet ( %-verandering t.o.v. jaar eerder)
Expediteurs-22,52
Zeevaart-6,44
Binnenvaart-5,07
Laden, lossen en overslag-4,79
Goederenwegvervoer-3,95
Opslag-0,89

Grootste deel transportsector verwacht geen veranderingen in personeelsbestand

Drie kwart van de bedrijven in de transportsector verwacht komend kwartaal hetzelfde aantal werknemers te hebben als in het tweede kwartaal. Een op de vijf bedrijven denkt ze minder mensen kunnen inzetten. In het tweede kwartaal van 2023 steeg het aantal openstaande vacatures met ongeveer 500 naar 18,5 duizend. Het aantal vervulde vacatures daalde met ongeveer 1 duizend vergeleken met vorig kwartaal.

Positief over verwachte prijzen en omzet

Slechts 2 procent van de bedrijven in de transportsector denkt dat de prijzen komend kwartaal zullen dalen en 7 procent denkt dat de omzet daalt. De overige bedrijven verwachten dat de omzet en prijzen gelijk blijven of stijgen.