Kenmerken van wederuitvoerbedrijven

In dit artikel worden de Nederlandse (weder)uitvoerstromen en de kenmerken van (weder)uitvoerbedrijven in Nederland in kaart gebracht. Deze informatie is essentieel bij de inschatting van zowel het belang van de export voor de Nederlandse economie als de kansen voor exporterende bedrijven in Nederland. Het artikel is geschreven in samenwerking met het CPB.