Helft koel- en vriescontainers beladen met fruit

In 2011 zijn 309 duizend koel- en vriescontainers in Nederland aangevoerd. Dat is 15 procent meer dan in 2009. Bijna de helft was beladen met fruit.

26 duizend containers per maand

In 2011 zijn 40 duizend containers méér vanuit het buitenland op de Nederlandse kades gezet dan in 2009. Per maand betekende dat een aanvoer van ruim 26 duizend containers. De groei zit vooral in containers met fruit, vlees en vis.

Fruit domineert

Bijna de helft van de aangevoerde containers is namelijk geladen met fruit. In 2011 kwamen 147 duizend containers met fruit in Nederland binnen, 12 duizend meer dan in 2009.

De aangevoerde containers bevatten in 2011 meer dan 3 miljoen ton aan vers en bevroren fruit. Daarnaast wordt een stijgend aantal containers met vlees en vis aangevoerd. Ook is er een stroom containers met kwetsbare goederen die op constante temperatuur moeten worden vervoerd op hun soms lange reis. Het gaat daarbij onder meer om apparaten en elektronica en fotografische films.

Over zee aangevoerde koel- en vriescontainers naar inhoud

Grafiek goederen in koel- en vriescontainers

Vers fruit

Ruim 90 procent van het aangevoerde fruit is vers. Een op de zes containers met vers fruit is gevuld met bananen. In 2011 waren bananen, net als in 2009, de belangrijkste soort in containers aangevoerd fruit. In 2010 stonden containers met druiven op nummer 1. In 2011 zijn bananen, druiven en sinaasappels samen goed voor 42 procent van het aangevoerde fruit.

Slechts een klein gedeelte is bevroren fruit in de vorm van vruchtensappen en geheel bevroren fruit. Vruchtensap, zoals bevroren sinaasappelsap, wordt ook in grote vriesschepen vervoerd. Ongeveer een derde van de vruchtensappen, ongeveer 250 duizend ton, zit in containers.

Belangrijkste soorten over zee in koelcontainers aangevoerd vers fruit

Over zee in koelcontainers aangevoerd vers fruit

Seizoenspatroon

Vooral van fruit fluctueert het aanbod over het jaar. In de maanden maart en april wordt ongeveer een kwart van het fruit aangevoerd. De laagste aanvoer, gemiddeld net boven de 9 duizend containers, vindt plaats in augustus-november.

Peter Smeets

Bron: In Nederlandse havens geloste koel- en vriescontainers