Zoekresultaten

24 resultaten voor keyword:besparingen
24 resultaten voor keyword:besparingen

Bijstellingen Sectorrekeningen Jaren 2011-2013 ESA 2010

Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen in de jaren 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig. Deze cijfers zijn gereviseerd volgens de...

Artikelen

Flink meer te besteden voor huishoudens in 2006

Het beschikbaar inkomen van de Nederlandse huishoudens is in 2006 met bijna 4 procent gegroeid. In 2005 nam dat nog met 0,6 procent af.

Artikelen

Meer uitgeven dan er binnenkomt

In dit artikel wordt onderzocht in welke leeftijdscategorieën deze huishoudens zich bevinden, en of zij in beide jaren negatieve besparingen hadden.

Artikelen

Bezuinigingen gemeenten op kunst en cultuur worden zichtbaar

In 2013 verwachten de gemeenten gezamenlijk bijna 1,7 miljard euro uit te geven aan kunst en cultuur, 3,7 procent minder dan in 2012. Het bedrag dat besteed wordt per inwoner neemt af van 103 euro...

Artikelen

Nederlands spaaroverschot neemt af

Het overschot op de Nederlandse lopende rekening

Artikelen

Bijstellingen Sectorrekeningen 2013 ESA 1995

Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen in de kwartalen van 2013. Deze cijfers zijn berekend volgens de voorschriften van ESA 1995.

Artikelen

Besparingen huishoudens stijgen meer dan in meeste andere eurolanden

In 2020 hebben Nederlandse huishoudens veel meer geld gespaard dan in de voorgaande jaren. De vrije besparingen kwamen uit op ruim 77 miljard euro, oftewel 4 418 euro per inwoner. De vrije...

Artikelen
Artikelen

De financiën van Nederlandse huishoudens in 2020

In 2020 hebben Nederlandse huishoudens veel meer gespaard dan in de voorgaande jaren. Dit komt doordat het beschikbaar inkomen steeg terwijl er (mede door de coronacrisis) veel minder geconsumeerd...

Publicaties

Huishoudens sparen minder

In het vierde kwartaal van 2021 bedroegen de vrije besparingen van huishoudens 17,1 miljard euro. Dat is bijna 5 miljard euro minder dan in het vierde kwartaal van 2020. Dit komt vooral door een...

Artikelen

Bijstellingen Sectorrekeningen 2010-2012 ESA 1995

Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen in de jaren 2010 Definitief, 2011 Nader voorlopig en 2012 Voorlopig. Deze cijfers zijn berekend volgens de...

Artikelen
Artikelen

Besparingen op gebruik van grond- en leidingwater

In de periode 1990-2009 is het gebruik van leidingwater door huishoudens in Nederland vrijwel onveranderd gebleven, ondanks de groei van de bevolking.

Artikelen

Bijstellingen Sectorrekeningen Kwartalen 2012 ESA 1995

Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen in de kwartalen van 2012. Deze cijfers zijn berekend volgens de voorschriften van ESA 1995.

Artikelen

Beschikbaar inkomen van huishoudens daalt met 2,4 procent

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in het derde kwartaal van 2012 gedaald met 2,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het was het vijfde achtereenvolgende kwartaal waarin het...

Artikelen
Artikelen

Nederlands spaaroverschot neemt af

Na 2013 is het spaaroverschot van Nederland afgenomen.

Artikelen

Watergebruik in Nederland neemt af

Tussen 2003 en 2006 is het gebruik van leidingwater in Nederland licht afgenomen. Hoewel de bevolking groeide, nam het verbruik van water niet toe. Het bedrijfsleven wist in die vier jaar 2 procent...

Artikelen

Investeringen in Nederland sinds 2008 sterk gekrompen

De laatste jaren zijn de investeringen in Nederland sterk achtergebleven. Dit heeft onder meer te maken met de sterk verminderde bouwproductie. Wat echter ook speelt, is dat Nederlandse bedrijven via...

Artikelen

Huishoudens sparen weer minder

In het eerste kwartaal van 2022 bedroegen de vrije besparingen van huishoudens 11,0 miljard euro. Dat is bijna 8,7 miljard euro minder dan in het eerste kwartaal van 2021.

Artikelen