Zoekresultaten

31 resultaten voor keyword:besparingen
31 resultaten voor keyword:besparingen

Pagina 1 van 2

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen, bestedingen en sectoren

Cijfers

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland

Cijfers

Huishoudens sparen door in eerste kwartaal van 2023

In het eerste kwartaal van 2023 bedroegen de vrije besparingen van huishoudens 13,3 miljard euro. Dit is 620 miljoen euro meer dan in het eerste kwartaal van 2022. De inkomens namen sterker toe dan...

Artikelen

Huishoudens sparen weer minder

In het eerste kwartaal van 2022 bedroegen de vrije besparingen van huishoudens 11,0 miljard euro. Dat is bijna 8,7 miljard euro minder dan in het eerste kwartaal van 2021.

Artikelen

Huishoudens sparen minder

In het vierde kwartaal van 2021 bedroegen de vrije besparingen van huishoudens 17,1 miljard euro. Dat is bijna 5 miljard euro minder dan in het vierde kwartaal van 2020. Dit komt vooral door een...

Artikelen

Besparingen huishoudens stijgen meer dan in meeste andere eurolanden

In 2020 hebben Nederlandse huishoudens veel meer geld gespaard dan in de voorgaande jaren. De vrije besparingen kwamen uit op ruim 77 miljard euro, oftewel 4 418 euro per inwoner. De vrije...

Artikelen

De financiën van Nederlandse huishoudens in 2020

In 2020 hebben Nederlandse huishoudens veel meer gespaard dan in de voorgaande jaren. Dit komt doordat het beschikbaar inkomen steeg terwijl er (mede door de coronacrisis) veel minder geconsumeerd...

Publicaties

Meer uitgeven dan er binnenkomt

In dit artikel wordt onderzocht in welke leeftijdscategorieën deze huishoudens zich bevinden, en of zij in beide jaren negatieve besparingen hadden.

Artikelen

Financiële balansen en transacties; sectoren, nr, 1995-2017

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers

Lopende transacties; sectoren, nr, 1995-2017

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen en bestedingen en sectoren

Cijfers

Nederlands spaaroverschot neemt af

Na 2013 is het spaaroverschot van Nederland afgenomen.

Artikelen

Nederlands spaaroverschot neemt af

Het overschot op de Nederlandse lopende rekening

Artikelen
Artikelen

Bijstellingen Sectorrekeningen Jaren 2011-2013 ESA 2010

Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen in de jaren 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig. Deze cijfers zijn gereviseerd volgens de...

Artikelen

Investeringen in Nederland sinds 2008 sterk gekrompen

De laatste jaren zijn de investeringen in Nederland sterk achtergebleven. Dit heeft onder meer te maken met de sterk verminderde bouwproductie. Wat echter ook speelt, is dat Nederlandse bedrijven via...

Artikelen

Bijstellingen Sectorrekeningen 2013 ESA 1995

Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen in de kwartalen van 2013. Deze cijfers zijn berekend volgens de voorschriften van ESA 1995.

Artikelen

Bezuinigingen gemeenten op kunst en cultuur worden zichtbaar

In 2013 verwachten de gemeenten gezamenlijk bijna 1,7 miljard euro uit te geven aan kunst en cultuur, 3,7 procent minder dan in 2012. Het bedrag dat besteed wordt per inwoner neemt af van 103 euro...

Artikelen

Bijstellingen Sectorrekeningen 2010-2012 ESA 1995

Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen in de jaren 2010 Definitief, 2011 Nader voorlopig en 2012 Voorlopig. Deze cijfers zijn berekend volgens de...

Artikelen

Bijstellingen Sectorrekeningen Kwartalen 2012 ESA 1995

Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen in de kwartalen van 2012. Deze cijfers zijn berekend volgens de voorschriften van ESA 1995.

Artikelen

Beschikbaar inkomen van huishoudens daalt met 2,4 procent

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in het derde kwartaal van 2012 gedaald met 2,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het was het vijfde achtereenvolgende kwartaal waarin het...

Artikelen

Milieuhinder, -gedrag en -besef van personen: persoonskenmerken, 1997-2011

Milieuhinder, milieugedrag, milieubesef, Samenstelling huishouden, stedelijkheid; 1997-2011.

Cijfers

Besparingen op gebruik van grond- en leidingwater

In de periode 1990-2009 is het gebruik van leidingwater door huishoudens in Nederland vrijwel onveranderd gebleven, ondanks de groei van de bevolking.

Artikelen

Watergebruik in Nederland neemt af

Tussen 2003 en 2006 is het gebruik van leidingwater in Nederland licht afgenomen. Hoewel de bevolking groeide, nam het verbruik van water niet toe. Het bedrijfsleven wist in die vier jaar 2 procent...

Artikelen